dnes je 27.6.2022

Vyplacené „Prize money"Garance

21.6.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s.r.o., plátce DPH, servisní organizace sportovního svazu na základě příkazní smlouvy zajišťuje a organizuje pro svaz turnaje. Nově plánuje pořádat i turnaje, kde mimo věcných cen bude vyplácena nejlepším hráčům i odměna ve formě Prize money.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vyloučení majetku fyzické osoby do vlastnictví občana a následný prodejGarance

1.4.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak by se, prosím, postupovalo u plátce DPH při vyloučení majetku z obchodního majetku, který bude následně prodán?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění kryptoměnGarance

15.3.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trend kryptoměn je v dnešní době velmi aktuální. O daném tématu se dost spekuluje. Víte ale, jak se dané kryptoměny daní? V dnešním článku o kryptoměnách si shrneme vše o zdanění kryptoměn, jak u fyzických, tak i právnických osob.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění příjmů z prodeje nemovité věci na straně fyzických osob aneb co nového v aplikaci osvobození předmětného příjmu od 1. 1. 2021Garance

22.2.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych upozornil čtenáře na změny (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí (konkrétně rodinného domu nebo jednotky) s účinností novely zákona o daních z příjmů od 1.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňová uznatelnost a průkaznost darů postiženým po tornáduGarance

17.2.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci ročního zúčtování v naší mzdové účtárně žádají zaměstnanci o odečty hodnoty poskytnutých darů na pomoc postiženým po tornádu na jižní Moravě. Můžete nám, prosím, poradit, jaké dary můžeme odečíst a jaká potvrzení od zaměstnanců…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej (převod) obchodního podílu v s.r.o.Garance

10.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na červnové valné hromadě bude projednán kromě schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku také převod podílů dvou společníků spol. s.r.o. na třetího společníka, aby se stal 100% vlastníkem s.r.o. Společníci navrhují bezúplatný převod podílů (nabytí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kompenzace zdravotníkům (COVID-19) a zdaněníArchiv

13.1.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lékař – fyzická osoba – obdržel kompenzaci z veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s COVID-19. Obdržel finanční prostředky jak na sebe (lékař - FO), tak na své zaměstnance (zdravotní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přerušení běhu lhůty pro osvobození příjmů z prodeje akcií při výměně akcií za akcie vyšší jmenovité hodnoty - judikátGarance

29.10.2021, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem sporu bylo posouzení otázky, zda při výměně akcie emitentem, za akcii vyšší jmenovité hodnoty, zůstává zachována zachován běh lhůty 3 let pro osvobození, nebo zda se jedná o nové nabytí akcie a lhůta pro osvobození počíná běžet znovu. Původní…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Bitcon - směna na EUR a zdaněníGarance

16.7.2021, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepodnikající fyzická osoba těžila čtyři roky bitcoiny. V roce 2021 směnila bitcoiny na EUR na účtu, který je v Německu, účet FO zakládala německá banka. Při založení účtu požadovala banka DIČ FO. Jak bude tento příjem daněn? Je možné uplatnit náklady…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příjem fyzické osoby z prodeje nemovitostiGarance

14.4.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2021 bude prodána nemovitost charakteru bytového domu (změna charakteru budovy v roce 2015) s 5 bytovými jednotkami. Dům byl pořízen v roce 1993 (jako objekt k bydlení) a zařazen do obchodního majetku fyzické osoby. Jeden z bytů využívá majitel…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej nemovitosti a technické zhodnoceníArchiv

12.11.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSVČ chce prodat nemovitost, kterou vložil v roce 2001 do podnikání v ceně 4 mil. Kč. Budova je ve společném jmění manželů, odpisy byly vždy v režii OSVČ. Tuto nemovitost rekonstruoval od roku 2002 průběžně do roku 2011. O technické zhodnocení byla vždy k…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Investice v rámci ZonkyArchiv

27.10.2020, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peníze na řešení nenadálých situací v osobním životě nebo své bytové situace si může občan zajistit různými způsoby. Může jít o úvěr od banky, spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr, úvěr v rámci stavebního spoření, půjčku v rámci rodiny, popřípadě od kamaráda.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Osvobození stavby, která se stala po roce 2014 součástí pozemku - judikátGarance

6.10.2020, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijetí nového občanského zákoníku přineslo změnu pohledu na stavbu a pozemek, na kterém je umístěna a v případě stejného vlastníka dochází ke splynutí stavby a pozemku. To nastává i v případě, kdy vlastník stavby, který je jiný než vlastník pozemku, pozemek…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

„Dohodový" kompenzační bonus pro OSVČ, společníky s.r.o. a zaměstnanceArchiv

19.8.2020, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 331/2020 Sb. došlo ke čtvrté novelizaci zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými na základě výskytu koronaviru SARS CoV-2. Tímto zákonem dochází ke zpětnému poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej bytu - osvobození příjmuArchiv

20.7.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba nepodnikatel prodala v roce 2019 byt za 9 250 000 Kč a tyto peníze v roce 2019 také obdržela. Související náklady s bytem v podobě dokoupeného pozemku k bytu, daně z nabytí nemovitých věcí k pozemku, provedené opravy a rekonstrukce (i z roku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kompenzační bonus pro malé s.r.o.Archiv

29.6.2020, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 262/2020 Sb. došlo ke druhé novelizaci zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu (dále jen „zákon” nebo „ZKB”) a rozšiřuje se jím uplatnění kompenzačního bonusu pro malé společnosti s ručením omezeným, postižené šířením epidemie SARS CoV-2, a to…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Snížení základního kapitálu a.s.Archiv

13.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost má základní kapitál 7 mil. Kč. Při zakládání byl vložen do společnosti dům v hodnotě 7 mil. Kč. Základní kapitál nebyl nikdy navyšován. Nyní by chtěla a.s. základní kapitál snížit a snížení vyplatit ne v penězích, ale v podobě pozemků, které…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Balíček daňových změn od 1. 1. 2020Archiv

15.1.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů v částce 152 uveřejněn zákon č. 364/2019 Sb., ze dne 17. prosince 2019, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Jedná se o další z tzv.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaměstnanecké akcie a opce z pohledu daně z příjmůGarance

2.12.2019, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

U akciových společností se setkáváme se dvěma druhy specifických zaměstnaneckých benefitů. Jednak jde o možnost poskytnutí akcií společnosti jejím zaměstnancům za zvýhodněných podmínek, a dále o možnost sjednání práva v budoucnosti odkoupit určitý počet akcií…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Podílové fondy a jejich odkup z hlediska daně z příjmůGarance

14.11.2019, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku se blíže podíváme na vymezení investičních fondů, fondů kolektivního investování a podílových fondů a uvedeme si příklady některých těchto fondů – ČSOB, Raiffeisenbank a investiční společnost Generali Investments. Následně si ukážeme daňové řešení…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájem movitých věcíArchiv

26.6.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už pro podnikání nebo soukromé účely je v praxi často využíván nejen vlastní majetek, ale i věci patřící jiným osobám. Nebylo by ostatně rozumné, aby si malá stavební firma kupovala bagr, který využije jen párkrát do roka – při zahájení výstavby domku (rýhy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rodinný dům nabytý převodem práva stavbyArchiv

16.4.2019, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba vlastní od roku 2000 pozemky, které nemá v obchodním majetku. V roce 2016 uzavřela se stavební firmou smlouvu o zřízení práva stavby ve prospěch stavební firmy. Stavební firma postavila na pozemku rodinný dům a následně uzavřela v roce 2018 s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění příjmů z prodeje ochranné známkyArchiv

12.4.2019, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient v roce 2019 prodal svůj zděděný třetinový podíl na několika ochranných známkách zbylým spoluvlastníkům.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prostředky vyplácené z rezervního fonduGarance

1.3.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naši akciovou společnost založil fond národního majetku v roce 1992. Současně s tímto založením byl vytvořen i rezervní fond.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění prodeje darované nemovitostiArchiv

19.6.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řeším zdanění prodeje darované nemovitosti. Rodiče darovali dceři nemovitost – rodinný dům na základě smlouvy o bezúplatném převodu, v srpnu 2017 proběhl zápis na KÚ.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění fotovoltaické elektrárny, zelený bonusArchiv

12.6.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2017 jsem měl příjem z fotovoltaiky cca 150 tis. Kč, mám ji do 10Kwh. Mám příjem ze zeleného bonusu od Energetického regulačního úřadu, za dodání do sítě neinkasuji příjem. Podle kterého paragrafu mám zdaňovat: § 7, nebo § 10 ZDP?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Aktuálně ke zdanění výdělečně činných důchodcůArchiv

31.5.2018, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada občanů pobírajících starobní důchod má další příjmy z výdělečné činnosti. Může jít jednak o příjmy dosahované v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), dále o příjmy ze samostatné činnosti, o příjmy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Časový test osvobození od DPFO při prodeji nemovitostiArchiv

18.5.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba nabyla nemovitost – zahradu od rodičů darováním v roce 2005. V roce 2015 tuto nemovitost darovala partnerovi, se kterým žila předtím 3 roky ve společné domácnosti. V roce 2016 jí tuto nemovitost partner daroval zpět. V roce 2017 tuto nemovitost…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Převod nemovitosti a daň z příjmu fyzických osobArchiv

9.5.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel - syn vede daňovou evidenci, od roku 1999 měl zařazenou do majetku nemovitost, kterou využíval jako dílnu a odepisoval ji. V roce 2010 z rodinných důvodů převedl tuto nemovitost darem na otce, který mu ji následně pronajal (stále byla a je využívána…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Osvobození z daně příjmů při prodeji chalupyArchiv

12.12.2017, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodáváme chalupu, kde má manžel po celou dobu vlastnění nahlášeno trvalé bydliště. Chalupu však vlastníme pouze 3 roky. Je možné použít osvobození dle § 4 odst. 1 ZDP s tím, že finanční prostředky by byly použity pro nákup nové nemovitosti? Chata není z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příjem z prodeje nemovitosti podle § 10 při ztrátě z prodeje - judikátGarance

25.10.2017, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě se jednalo o vyměření pokuty za opožděné daňové tvrzení na základě toho, že správce daně zjistil, že daňový subjekt dosáhl mimo příjmů ze závislé činnosti ještě příjmů z prodeje nemovitosti podle § 10 ZDP, přičemž nepodal v řádném termínu…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Jednorázová příležitostná činnostArchiv

31.8.2017, Ing. Pavel Novák , Zdroj: Verlag Dashöfer

Můžeme si firma, s. r. o., najmout osoby na jednorázovou příležitostnou činnost? Jednalo by se o osoby, které nejsou zaměstnanci naší firmy, tyto osoby neprovozují živnostenskou činnost, nepodnikají, studují, příp. pracují jako zaměstnanci pro jiné firmy (tyto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Darování automobilu osobě blízkéArchiv

11.7.2017, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je třeba při darování automobilu osobě blízké (je v obchodním majetku a je plně odepsaný), zdanit příjem (např. odhadem znalce) včetně odvodu DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Naturální plnění u podnikateleArchiv

15.5.2017, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikající fyzická osoba dostává na konci roku vždy přehled naturálního plnění, který obsahuje například ubytování, občerstvení apod., a to vždy po jednotlivých měsících. Jsou veškerá tato plnění zdanitelným příjmem podnikající…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Bezúplatný převod členských práv v bytovém družstvuArchiv

18.1.2017, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba pořídila v roce 2010 družstevní byt (byla na ni smlouvou bezúplatně převedena od bratra členská práva a povinnosti v bytovém družstvu. V tomto bytě nebydlela, příležitostně ho pronajímala a příjmy z pronájmu přiznávala jako příjmy podle § 9 ZDP.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Darování pro případ smrti - o co jde a jak je to s daníArchiv

26.10.2016, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V příspěvku se zaměříme na objasnění nového institutu darování pro případ smrti obsaženého v novém občanském zákoníku, uvedeme si rozdíl mezi odkazem v rámci dědického řízení a darováním pro případ smrti a dále daňové řešení bezúplatného příjmu nabytého na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej obchodního majetku z pozastavené živnostiArchiv

30.9.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě, že živnostník pozastavil živnost k datu 30. 4. 2015?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ústavní soud ke zdanění důchodů v roce 2016Archiv

30.8.2016, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nálezem Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2016 čj. Pl. ÚS 18/15 došlo ke zrušení ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. V článku si stručně připomeneme podmínky pro osvobození důchodů od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP, uvedeme si vývoj uplatnění § 4 odst. 3 ZDP a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Úhrada za užívání spoluvlastnického podílu - § 9, nebo § 10 ZDP?Archiv

5.7.2016, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle jakého paragrafu zdanit u fyzické osoby příjem plynoucí na základě dohody spoluvlastníků o užívání movité věci (nejde o věc zařazenou v obchodním majetku), vlastněnou více podílovými spoluvlastníky?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela ZDP od 1. května 2016Archiv

10.5.2016, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49) vydán zákon č. 125/2016 Sb., kterým se s účinností od 1. 5. 2016 mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Tato dílčí novela ZDP, která je letos už třetí v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění příjmů u starobního důchodceArchiv

16.2.2016, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba je od 7.7.2015 starobní důchodce s tím, že celý rok 2015 je zaměstnancem, k tomu má příjmy dle § 7, 9 , 8 a 10 ZDP. K roku 2015 se váže limit na příjmy ve výši Kč 840 000 Kč. Prosím o informaci, jak postupovat při zjištění limitu těchto příjmů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Převod podílu v obchodní korporaci - právní, účetní a daňový pohledArchiv

15.12.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”) obecně platí, že účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí představuje podíl.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vznik živnostenského listuArchiv

24.11.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost ABC, s.r.o., plátce DPH, uzavírá smlouvu o zprostředkování s podnikajícími PO a FO (smluvní partner), které mají kamenné obchody nebo e-shopy a pomáhá jim zajistit do těchto obchodů či e-shopů zákazníky. Tito zákazníci jsou registrování u firmy ABC,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírůArchiv

13.11.2015, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých podmínek a dle jakých zákonných ustanovení je možno osvobodit příjem FO (CZ) z prodeje cenných papírů, nabytých do konce roku 2013, a to u poplatníka, jehož celkový podíl na základním kapitálu je vyšší než 5…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaměstnanecké akcie - zdaňováníArchiv

11.11.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká zaměstnaneckých akcií poskytnutých zdarma od mateřské společnosti českému zaměstnanci. Tyto příjmy se zdaňují v § 6 ZDP v době nabytí akcií, neprochází českým účetnictvím a zdaňuje si to zaměstnanec sám v daňovém přiznání. Pokud to jsou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příležitostná činnost a její zdaněníArchiv

10.11.2015, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí zaměstnanec, který nemá živnostenský list ani jiné oprávnění k podnikání, zdaňovat příjem za zprostředkování prodeje pozemků podle § 7 ZDP? Jedná se o jednorázový příjem, odměna je dohodnuta na částku 2 mil. Kč. Může být tento příjem zdaněn § 10 jako…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příjem z pronájmu webových stránekArchiv

5.11.2015, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak má zdanit fyzická osoba (nepodnikatel) příjem z pronájmu (poskytnutí práv) webových stránek? Na základě Smlouvy o převodu domény a jiných majetkových práv klient odkoupil domény a jiná majetková práva. Nebude je vkládat do obchodního majetku, ale chce je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Student studující a pracující ve Velké BritániiArchiv

8.10.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba (21 let) s trvalým bydlištěm na území ČR, studující ve Velké Británii (VB) vysokou školu po dobu 5 let, která mu v ČR dává statut studenta, má příjem v VB z práce vykonávané v rámci plnění praxe VŠ a příležitostných brigád. Jaké mu plynou daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny ve zdaňování ostatních příjmů v roce 2015 - 2. částArchiv

24.9.2015, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny ve zdaňování ostatních příjmů v roce 2015 - 1. částArchiv

16.9.2015, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ostatními příjmy podle znění § 10 odst. 1 ZDP rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy zdaňované podle § 6 až 9 ZDP. Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob zdanitelné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...