dnes je 27.6.2022

Prodej majetku osobě spojenéGarance

2.6.2022, Ing. Ivana Langerová, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným prodává svůj automobilu osobě spojené dle § 23 odst. 7 ZDP. Automobil je prodáván za cenu 300 000 Kč bez DPH, přičemž cena v běžných obchodních vztazích (vycházíme z cen v autobazarech, na inzerátech) se pohybuje okolo 500 000 Kč…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pořizovací cena dlouhodobého majetku pořízeného z dotaceGarance

6.4.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádíme rekonstrukci výrobní haly. Na část této rekonstrukce bude poskytnuta dotace z veřejných zdrojů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vyloučení majetku fyzické osoby do vlastnictví občana a následný prodejGarance

1.4.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak by se, prosím, postupovalo u plátce DPH při vyloučení majetku z obchodního majetku, který bude následně prodán?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Modulární kontejnerová stavba - odpisová skupinaGarance

30.3.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do jaké odpisové skupiny se zařadí kontejnerová stavba se sociálním zázemím, která bude sloužit jako šatny sportovců? Stavba je umístěna jako samostatně stojící, byly k ní přivedeny přípojky vodovodní, kanalizace, elektřina. Tento obytný a sanitární modul je s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění kryptoměnGarance

15.3.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Trend kryptoměn je v dnešní době velmi aktuální. O daném tématu se dost spekuluje. Víte ale, jak se dané kryptoměny daní? V dnešním článku o kryptoměnách si shrneme vše o zdanění kryptoměn, jak u fyzických, tak i právnických osob.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zmodernizovaný stroj a zrychlené odpisyGarance

1.3.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme stroj na zpracování suroviny. Tento stroj by se dal rozdělit na 3 dílčí části, které ale musí tvořit jeden celek. Tento stroj byl zakoupen a je veden jako jeden celek, je evidován pod jedním inventárním číslem. Nyní jsme koupili stejný stroj novější…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Bezúplatný převod automobilu na úvěr mezi FO a POGarance

7.2.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan X (OSVČ) pořídil automobil do podnikání na úvěr, který splácel v měsíčních splátkách, automobil odepisoval pouze v roce 2020, v roce 2021 byl odpis přerušen, DPH bylo nárokováno v měsíci…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Osoba blízkáGarance

25.11.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řeším s finančním úřadem (dále FÚ) spor, kdy FÚ tvrdí, že cena prodávané nemovitosti měla být vyšší a chce doměřit daň.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Individuální ocenění majetku u těžařské společnostiGarance

5.11.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost se zabývá těžbou a zpracováním nerostu (stavební kámen). Při případné koupi nového lomu prosím o informaci, zda při individuálním ocenění majetku je nutný soudní znalec v oboru „těžba” (Struktura majetku je z velké míry standardní - pozemky,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příklady odpisování hmotného a nehmotného majetku a jejich technického zhodnocení 2020/2021Garance

21.10.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si ozřejmíme na příkladech z praxe podnikatelů daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku v roce 2021 (2022) v návaznosti na změny, ke kterým došlo u odpisování hmotného majetku a v souvislosti se zrušením daňové kategorie nehmotného majetku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pronájem vozidel do EUArchiv

14.10.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká s. r. o. pronajímá osobní automobily formou operativního leasingu do států EU. Odběrateli jsou rezidenti Německa (DE) a Slovenska (SK), právnické i fyzické osoby, plátci daně. Vozidla jsou používána pouze na území konkrétních členských států. Vystavují…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Hmotný majetek, který nelze odpisovat pro účely daní z příjmůGarance

12.10.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”) jsou odpisy hmotného majetku výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podle § 26 odst. 5 ZDP se odpisováním hmotného majetku rozumí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pořízení apartmánu - daňové souvislostiGarance

8.7.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným koupila dle kupní smlouvy ze dne 21.12.2020 apartmán, spoluvlastnický podíl ke společným pozemkům a parkovací stání. Datum zápisu vlastnického práva je evidován v katastru nemovitostí (KN) dne 14.1.2021 s právními účinky k…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Mimořádný finanční leasingGarance

22.6.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodláme uzavřít leasingovou smlouvu na stanovou halu zařazenou ve 2. odpisové skupině. Doba leasingu bude 36 měsíců. První navýšená splátka bude kromě nájemného obsahovat náklady na dovoz a postavení skladové haly. Po ukončení pronájmu bude stanová hala…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rozdělení vstupní ceny pozemku a stavby pro zařazení do majetkuGarance

27.4.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat při zařazení pozemku a stavby, resp. určení jejich hodnot zvlášť, a to z důvodu správného nastavení odpisování, když není k dispozici posudek a kupní cena uvedená ve smlouvě není rozdělena na pozemek a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňové změny dlouhodobého majetku 2020/2021Garance

30.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro podnikání je třeba řady nejrůznějších věcí, které umožňují, usnadňují nebo přímo naplňují provozní činnost, přičemž se ale samy nespotřebovávají, neprodávají a slouží dlouhý čas. Například kancelářské budovy, dílny, skladiště, výrobní linky, zemědělské…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Mimořádné odpisy a technické zhodnocení v roce pořízeníArchiv

16.3.2021, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vozidlo bylo pořízeno v březnu 2020 za 1 500 000 Kč, v průběhu roku 2020 (duben, červen, říjen, listopad) bylo provedeno postupně několik technických zhodnocení v celkové hodnotě 87 000 Kč. Jak správně vypočítat mimořádné odpisy tohoto…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Praktické tipy a rady pro zpracování DPPO za zdaňovací období roku 2020 aneb možné optimalizaceArchiv

2.3.2021, Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok s rokem se opět sešel a řada z nás bude v brzké době zpracovávat přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále „DPPO”) za zdaňovací období roku 2020. Pojďme si společně připomenout, jak vybrané řádky daňového přiznání (dále „DP”) správně vyplnit a tím…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Specifika přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020Archiv

2.2.2021, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2020 a dopady souvisejících vládních opatření na podnikatelský sektor s sebou přinesly i řadu změn v daňové oblasti, které se promítají i do obsahové náplně přiznání k dani…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o pořízení fotovoltaické elektrárnyGarance

22.1.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně zaúčtovat a zatřídit do daňových odpisů pořízení fotovoltaické elektrárny?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Smlouva o výpůjčce a daňové odpisyGarance

16.11.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořídili jsme automobil na úvěr. Máme s prodávajícím uzavřenou Kupní smlouvu na koupi vozidla, kde jsme uvedeni jako kupující. Dále máme uzavřenou o den později smlouvu s úvěrovou společností o poskytnutí účelového úvěru a máme s úvěrovou společností uzavřenou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Venkovní osvětlení - odpisová skupinaGarance

14.10.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořídili jsme v areálu továrny venkovní osvětlení u komunikací – stožáry se světly, které mohou být použity např. jako veřejné osvětlení. Osvětlení nechceme zařazovat jako soubor, ale každý stožár chceme zařadit zvlášť. Do jaké odpisové skupiny stožáry s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Software - daňová a účetní specifikaArchiv

1.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco článků o hmotném majetku a způsobech jeho odpisování najdeme v odborné literatuře velké množství, o nehmotném majetku toto říct nemůžeme. Možná i proto, že se nehmotný majetek příliš v evidenci majetku právnických či podnikajících fyzických osob…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zhodnocení dřevostavby - odpisGarance

20.5.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka eviduje ve svém majetku haly-dřevostavby. Odepisuje je ve 4. odpisové skupině, zatím nejsou odepsány. Nyní na základě stavebního povolení byla provedena přestavba těchto hal – boční dřevěné „zdi” byly nahrazeny zdivem.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vlastnictví jako podmínka k uplatnění odpisu hmotného majetkuGarance

30.10.2019, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V účetní a daňové praxi se i vlivem pronikání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) začínají množit dotazy, zda a za jakých podmínek lze odepisovat hmotný majetek a zda je k odpisování nutné majetek právně vlastnit. Cílem článku je představit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpisová skupina - kavárenské zařízeníGarance

12.8.2019, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozujeme gastro zařízení a nakoupili jsme vybavení kávovary a mlýnky. Prosím o radu, do jaké odpisové skupiny, respektive CZ-CPA, tyto dva spotřebiče patří.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zařazení elektrokola do odpisové skupinyGarance

21.6.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2018 bylo pořízeno elektrokolo v hodnotě 132 500 Kč. Lze toto elektrokolo zařadit do 1. odpisové skupiny?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Movité věci - vybavení domuGarance

18.6.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., plátci DPH v ČR a v loňském roce jsme koupili nemovitost – rodinný dům za 4,5 mil. Kč (bez vnitřního vybavení), který bude sloužit pouze pro podnikatelské účely naší firmy. Současně jsme také s koupí této nemovitosti koupili i veškeré vnitřní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Technické zhodnocení a vynucená investiceArchiv

5.11.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve firmě probíhá technické zhodnocení prodejny. Firma provádějící přestavbu zároveň nechala provést monitoring odpadního potrubí. Obdrželi jsme dvě faktury, první za monitoring CZ-CPA 71.20.19 (kamerový průzkum a čištění tlakovým paprskem a elektrickou frézou)…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zařazení majetku do odpisové skupinyGarance

17.8.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně zařadit do majetku dodávku vážního systému – Silniční váhy 18x3 m? Před vlastním namontováním silniční váhy musely být provedeny stavební práce (zemní práce, bednění, armování, betonování, odbednění). Provedla stavební firma na fakturu za 150 tis.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpisy při změně užívání stavbyArchiv

30.7.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost je nositelem investiční pobídky (v roce 2018 ji ještě nebude uplatňovat).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zpřístupnění dalších funkcí hmotného majetku - stanovisko Koordinačního výboruGarance

3.7.2018, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem našeho zájmu bude specifická situace rozšíření použitelnosti hmotného majetku o jeho další možné funkce, případně zvýšení jeho výkonu. I méně informovaného čtenáře napadne rychlé shrnutí této situace slovem „modernizace”. Námi řešená situace je však…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Úprava pozemku - zařazení do majetkuArchiv

1.2.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obracím se na Vás s dotazem ohledně zařazení „úpravy pozemku pro stavební účely” do majetku společnosti. Na pozemku, který je ve svahu, je dolní polovina pozemku upravena jako parkoviště pro auta zaměstnanců a zákazníků. Na horní polovině pozemku začala koncem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zařazení mobilního domu do odpisové skupinyArchiv

15.12.2017, Ing. Marie Pitková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným si pořídila na svůj pozemek mobilní dům v hodnotě cca 500 000 Kč o rozměrech 4x10 m, který bude sloužit pro ubytování zaměstnanců. Dům byl umístěn na připravené betonové patky a napojen na sítě.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nemovitost ve spoluvlastnictví a technické zhodnocení - DPHArchiv

8.11.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dvě fyzické osoby, neplátci DPH, a jedna s. r. o., plátce DPH, vlastní nemovitost využívanou všemi těmito osobami k podnikání. Vlastnické podíly jsou v poměru 30:30:40. Nyní je plánována velká rekonstrukce této nemovitosti, jejímž výsledkem bude technické…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpis trafostaniceGarance

4.10.2017, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma si pořizuje novou provozovnu: výrobně-administrativní budovu. Stavba je prováděna dodavatelsky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Archiv

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Finanční leasing z daňového pohledu od 1. 7. 2017Archiv

6.9.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP”), obsaženou v části první zákona č. 170/2017 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2017 mění některé zákony v oblasti daní (tzv. „daňový balíček”), došlo mimo jiné také ke změnám v ustanoveních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitostí jako součást PC pozemkuArchiv

20.7.2017, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nákupu pozemků dáváme do pořizovací ceny kromě ceny pozemku i částky za provize, znalecký posudek, vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí. Nyní jsem narazila na článek, kde se píše, že „součástí ceny pozemku není nikdy placená daň z nabytí nemovitých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zařazení hotelové předzahrádky do odpisové skupinyArchiv

19.7.2017, Ing. Marie Pitková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do které odpisové skupiny zařadit stavbu předzahrádky před restaurací, která se skládá ze dvou zděných zdí s okny, dřevěného podia a dvou dřevěných lamelových stěn oddělujících zahrádku od komunikace? Zahrádka je částečně zastřešená dřevem, částečně opatřena…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zateplení budovy - oprava, nebo technické zhodnocení?Archiv

4.11.2016, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dorazila nám faktura za zateplení budovy a zároveň nových omítek. Bude zateplení součástí technického zhodnocení a omítky jako oprava? Pod pojmem rekonstrukce je definována změna užitných vlastností, což u zateplení asi je, ale omítky tam původně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpis technického zhodnocení u nehmotného majetkuArchiv

16.6.2016, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak mám odepsat technické zhodnocení na již plně odepsaném nehmotném majetku?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňová uznatelnost zůstatkové ceny hmotného majetkuArchiv

2.6.2016, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hmotný majetek (nákladní automobil) byl prodán za 120 000 Kč, daňová zůstatková cena činí 450 000 Kč. Je daňově účinná celá zůstatková cena, nebo jen do výše výnosů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Převedení automobilu a úvěru - smlouva o zajišťovacím převodu právaArchiv

6.5.2016,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 FO, vedoucí daňovou evidenci, měla ve vlastnictví osobní automobil (2 roky odpisy, ZC = 750 000 Kč, pořizovací cena 1 600 000 Kč, zůstatek úvěru na auto 500 000 Kč). V roce 2015 byly úvěr i automobil převedeny smlouvou o převzetí dluhu na PO. Úvěr…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nový dům na místě zbouraných garáží - daňové nákladyArchiv

4.5.2016, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost má v majetku garáže, které odepisuje, uplatňuje daňové odpisy. V roce 2015 došlo k jejich zbourání, na jejich místě se staví dům, který bude částečně sloužit k podnikatelským záměrům. Jak postupovat v případě odepisování, pokud garáže nejsou zcela…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Dotaz na GPSArchiv

13.4.2016, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost nakoupila osobní automobil, který by registrován dne 11. 8. 2015, dne 5. 8. 2015 nechala do automobilu zamontovat GPS v hodnotě 6 006 Kč. Ve společnosti jsou i jiné automobily, které mají GPS.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zařazení budovy do odpisové skupinyArchiv

15.3.2016, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jediný vlastník společnosti s ručením omezeným koupil budovu se dvěma bytovými jednotkami. Plánuje jednu z bytových jednotek pronajímat své společnosti jako kancelářské prostory. Vlastník chce jako fyzická osoba příjmy z pronájmu zdaňovat podle § 9 ZDP a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpis majetku, jehož nejsme vlastníkemArchiv

30.12.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se společností ŠkoFIN jsme uzavřeli úvěrovou smlouvu na financování pořízení služebního vozidla (70 % hodnoty vozidla). Dle údajně nových podmínek bude ve velkém technickém průkazu zapsán jako vlastník ŠkoFIN a naše společnost jen jako provozovatel.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...