dnes je 27.6.2022

Nájem nemovitých věcí aneb kde jsou nebo mohou být skrytá rizika a jakých daňových chyb se tedy vyvarovat - 1. částGarance

10.5.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bych se vámi, čtenáři, rád podělil o možná daňová úskalí a rizika, se kterými jsem se v rámci své praxe setkal při řešení nájemních vztahů nemovitých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování srážek ze mzdy za pracovní obuvGarance

5.5.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci byla uhrazena pracovní obuv. Po měsíci dal výpověď a nyní mu budeme srážet ze mzdy část z uhrazené faktury za pracovní obuv. Můžete mi poradit, jak zaúčtovat srážku ze mzdy? Na 335/321 a následně 321/501?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování u manka a škody - DPHGarance

26.4.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuji interním dokladem DPH z mank na 548/343 a do přiznání k DPH uvedu na řádek 45 záporně částku DPH z mank. Pak ale budu mít DPH v přiznání 2x, je to tak? Co je třeba dále zaúčtovat?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přijaté zálohy v cizí měně aneb postup podle Interpretace NÚR I-47Garance

12.4.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika cizoměnových závazkových vztahů je Interpretacemi opakovaně řešena, a to v různých souvislostech. Jako příklad z poslední doby můžeme uvést:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Souhrnné vykázání v účetní závěrceGarance

8.4.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme společnost s ručením omezením, jsme poskytovateli zdravotnických služeb a mimo jiné obchodujeme s cennými papíry přes Patria Finance. Je možné, abychom ve výsledovce uváděli pouze Finanční výsledek hospodaření (jako je možné dle IFRS), nebo musíme uvádět…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování vratky poštovného u e-shopuGarance

9.12.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákazník vrací zboží e-shopu v zákonné lhůtě zpět v rámci reklamace, tedy odešle a zaplatí poštovné. E-shop je plátce DPH, zákazník tedy obdrží opravný daňový doklad na celou částku původního dokladu. Nicméně je třeba kompenzovat také poštovné, které musel…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evidence majetkuGarance

23.11.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při havárii kotle došlo k jeho zničení a také ke zničení části technologie v blokové kotelně. Kotel, kouřovody a další poničené technologické zařízení bylo nahrazeno novými částmi a uhradila nám pojišťovna. Původní technologie byla stará, proto jsme při této…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování odměny dle smlouvy o zajištění praktického vyučováníGarance

16.9.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme studenta na školní praxi pracujícího dle “Smlouvy o zajištění praktického vyučování“. Budeme vyplácet přímo jemu odměnu za vykonanou práci ve výši 30 % minimální mzdy. Jak zaúčtovat vyplacenou odměnu? Zdravotní ani sociální údajně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Tichý společník - účtování podílu na ztrátěGarance

24.8.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tichý společník A investoval v roce 2019 do společnosti B. Vklad tichého společníka A je zaúčtovaný jako finanční investice 068/221. V roce 2020 má tichý společník A podíl na společnosti B – ztrátu 1 mil. Kč. Jaké je správné zaúčtování toho podílu v účetnictví…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pohledávky v insolvenci - účtováníGarance

12.8.2021,  Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 proběhlo odštěpení firmy A k firmě B. Firma B převzala všechny peněžní pohledávky za jinými firmami. Vůči firmě C, které firma A poskytla na základě smlouvy peněžní prostředky, byla uvalena insolvence. V roce 2020 byla insolvence firmy C ukončena…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Izolačka - účtováníGarance

19.5.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem ke schválenému příspěvku pro zaměstnance v rámci izolace, tzv. „izolačka”, se objevují rozdílné názory na účtování tohoto příspěvku:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Obědy pro jednatele - účtováníGarance

14.5.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka – právnická osoba, plátce DPH – si objednává od druhé firmy pravidelně každý den obědy a pan jednatel po mně chce, abych mu tyto faktury dal do účetnictví. Tak jsem se prosím chtěl zeptat, zda mám účtovat jako náklady na reprezentaci a pohoštění…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kurzové rozdíly při měsíčním reportováníGarance

15.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme česká s.r.o., která je 100% vlastněná zahraniční společností. V účetnictví používáme pevný kurz (platný první pracovní den v aktuálním kalendářním roce dle ČNB) pro přepočet závazků, pohledávek, pro účtování nákladů a výnosů. Pro účtování úhrad závazků a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Testování zaměstnanců na covid-19 - účetně a daňověGarance

7.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebuji poradit s povinnými antigenními testy pro zaměstnance – jak o nich účtovat? A jak účtovat o příspěvku od státu na tyto testy? A jaké jsou dopady do daně z příjmů a…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měněGarance

26.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktualitě Interpretace NÚR I-42 jsme se zamýšleli nad ekonomickou podstatou kursových přepočtů cizoměnových pohledávek k rozvahovému dni. Interpretace NÚR I–43 je volným pokračováním na základě stejné ekonomické podstaty. Interpretace pojednává o zálohách,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-42 vztahující se ke kursovým rozdílůmGarance

18.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S blížící se roční účetní závěrkou znovu, jako každoročně, budeme mimo jiné, k rozvahovému dni účtovat o přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na české koruny. Tuto povinnost stanoví zákon o účetnictví v následujících…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o stravenkovém paušáluGarance

12.3.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak prosím správně účtovat stravenkový paušál? V letošním roce jsme ho zavedli, potřebuji nastavit účtování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování fakturované dopravyGarance

25.2.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme výrobci a prodáváme výrobky do celého světa. Sjednané prodejní ceny výrobků pro jednotlivé zákazníky se liší v závislosti na množství, dodacích podmínkách, zakalkulování dopravy apod. Z převážné většiny vystavujeme faktury pouze za výrobky. Některým…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evidence licencí softwareGarance

10.2.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakoupili jsme 20 ks licencí software (na faktuře je uvedeno 20 ks), jedna licence stojí 65 000 Kč. IT oddělení chce těchto 20 ks licencí evidovat v majetku jako jeden kus. Zdůvodňuje to tím, že se jedná o systémové SW. Je taková evidence v pořádku, neměl by…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaúčtování přijaté faktury do správného obdobíArchiv

28.1.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka 7. ledna 2021 obdržela fakturu s textem „úklidové služby leden 2021”. DUZP na faktuře je 31. 1. a datum vystavení je 3. 2. 2021. Podle mého názoru je nutné tuto fakturu zaúčtovat nákladově do ledna 2021, ale DPH je možné uplatnit nejdříve za…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o opravě střechy včetně pojistného plněníGarance

26.11.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z důvodu poškození celé střechy nepřízní počasí (silným krupobitím) musela firma přistoupit k rekonstrukci střechy. Součástí rekonstrukce byla výměna střešní folie, odmontování a zpětná montáž klimatizačních jednotek, projektová příprava včetně technické…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-41 - Zákaznické věrnostní programyGarance

3.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tímto pojmem souhrnně nazýváme marketingové akce spočívající ve vzniku nároku zákazníka na budoucí odměnu, která je závislá na splnění určité kvóty odběru výrobků, zboží, nebo služeb. Odměna má nejčastěji formu produktů, které zákazník obdrží zdarma, případě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Drobný majetek - účtováníArchiv

26.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč účtujeme s časovým rozlišením na 24 měsíců, aby bylo dodrženo, že doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Poplatky za zpracování a zprostředkování úvěru - účtováníGarance

22.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným, jejíž činností je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, sjednala prostřednictvím zprostředkovatele s bankovními institucemi čerpání úvěru na provozní činnost společnosti (např. na opravy stávajících nemovitostí,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Faktura přijatá z USA - účtováníGarance

12.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdrželi jsme přijatou fakturu ze Spojených států amerických. Máme program POHODA Premium. Jak správně tuto fakturu zaúčtovat?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Software - daňová a účetní specifikaArchiv

1.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco článků o hmotném majetku a způsobech jeho odpisování najdeme v odborné literatuře velké množství, o nehmotném majetku toto říct nemůžeme. Možná i proto, že se nehmotný majetek příliš v evidenci majetku právnických či podnikajících fyzických osob…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Fond oprav - účtování u vlastníka bytuGarance

22.9.2020, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak by měl vlastník bytu (organizační složka státu) účtovat o platbách do „fondu dlouhodobých záloh (tzv. fond oprav)”, které každý měsíc odvádí na účet SVJ? Z těchto finančních prostředků se poté hradí případné opravy domu atd. SVJ tyto poskytnuté platby…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování odměny jednatele společnostiGarance

14.9.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměny (měsíční „mzdu”, ale i roční odměnu) jednatele společnosti, který tuto funkci vykonává na základě Smlouvy o výkonu funkce jednatele (jedná se o společnost s ručením omezeným, jejímž stoprocentním vlastníkem je město). Společnost nemá ředitele, jednání…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusGarance

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné – 60 %.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Výdaje na opravy a udržováníGarance

12.5.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o objasnění, zda výdaje na opravy a udržování majetku vzniklé před jeho zařazením do užívání, jsou (pak na účet 042) či nejsou (pak na účet 511) součástí jeho ceny. Dle § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou sice explicitně vyňaty z ceny,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Fakturace od osoby bez živnostenského oprávněníGarance

14.11.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme stavební firma, fyzická osoba, plátce DPH. Obdrželi jsme fakturu od neplátce DPH, který v minulosti podnikal v oboru vodoinstalatérství, ale nyní je v živnostenském rejstříku uvedeno, že jeho živnostenské oprávnění zaniklo. Rádi bychom věděli, zda můžeme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vlastnictví jako podmínka k uplatnění odpisu hmotného majetkuGarance

30.10.2019, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V účetní a daňové praxi se i vlivem pronikání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) začínají množit dotazy, zda a za jakých podmínek lze odepisovat hmotný majetek a zda je k odpisování nutné majetek právně vlastnit. Cílem článku je představit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Neúčtování daně z příjmů fyzických osobGarance

9.7.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádíme audit podnikatele – fyzické osoby Jan Novák s povinným auditem. Daňový poradce zpracovává daňové přiznání. Daňový poradce tvrdí, že se nemá účtovat o dani z příjmů, neboť by účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz skutečnosti, protože daň z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Movité věci - vybavení domuGarance

18.6.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., plátci DPH v ČR a v loňském roce jsme koupili nemovitost – rodinný dům za 4,5 mil. Kč (bez vnitřního vybavení), který bude sloužit pouze pro podnikatelské účely naší firmy. Současně jsme také s koupí této nemovitosti koupili i veškeré vnitřní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Finanční činnosti - zdaněníArchiv

17.1.2019,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma má projekty, jejichž cílem je realizovat nákup podílu v jiné firmě (je to jen naše doplňková činnost). Na tyto projekty nám přicházejí faktury za právní a poradenské služby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vyřazení částečně odepsaného majetkuArchiv

15.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedení podniku se rozhodlo, že vyřadí stroj za 3 mil. Kč, z důvodu jeho špatné funkčnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Výnos z uzavření smlouvy o věcném břemeniGarance

13.11.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost (povinný) uzavřela s plynárenskou společností smlouvu o věcném břemeni, kdy na dobu neurčitou bude umístěno plynárenské zařízení k tíži našeho pozemku. Za to obdržíme náhradu na základě ocenění znalcem ve výši vyšší než 60 000 Kč. Bude se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování elektronických stravenekGarance

7.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Papírové stravenky jsou účtovány přes účet 213 – Ceniny. Jaký je správný postup účtování v případě elektronických stravenek?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-37 - Časové rozlišování a cizí měnaGarance

21.8.2018, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

O časovém rozlišení bylo již pravděpodobně napsáno téměř všechno, není divu, jedná se o jednu ze základních účetních zásad. Stejně tak to platí i pro nakládání s cizími měnami; málokterý podnikatel se při své činnosti s cizími měnami nesetká. Tím se dostáváme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Škoda po výbuchu kotelny - účetně, daňověGarance

7.8.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

V budově blokové kotelny došlo při zážehu k výbuchu plynu v jednom z kotlů. Při výbuchu byl tento kotel zcela zničen, dále byl zničen kouřovod a jeden průduch komína, vysklena okna kotelny a poškozena vrata do kotelny. Pojišťovna vše zdokumentovala a poskytne…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nerealizovaný investiční záměrArchiv

26.7.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2010 jsme uvažovali o provedení stavebních úprav areálu společnosti. K tomuto účelu byly provedeny projektovou kanceláří projektové a jiné práce:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Opravný daňový doklad po audituArchiv

21.6.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci 2017 jsme vyfakturovali montážní práce, tato faktura je zaúčtována na účet 602. Na začátku dubna u nás proběhl audit, nyní již máme zauditovanou roční závěrku roku 2017. Následně jsme zjistili, že byla špatně vyfakturovaná částka na montážní práce v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Catering - účtováníGarance

26.10.2017, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracovávám účetnictví pro filmového režiséra. Kromě jiných faktur za natáčení seriálu mi předložil fakturu za catering pro herce a technický personál zahrnující občerstvení ve výši 15 686 Kč a pivo za 1 573 Kč. Jak zaúčtovat tuto fakturu z pohledu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Výkaz zisku a ztráty - výhrady auditoraArchiv

18.5.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě hlavní činnosti vykonáváme ještě vedlejší činnost – vedeme na extra středisku, ale účtujeme na účty dle druhu nákladu a výnosu (např. spotřebu PHM na 501 a fakturaci služby na 602). Při auditu účetní závěrky nám provedl auditor v rámci výkazu zisku a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odstupné v nájemním vztahuArchiv

12.5.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš hlavní nájemce vznesl požadavek na zvýšení nájemní plochy. Existuje možnost, že v rámci pobídky našemu minoritnímu nájemci, aby se vystěhoval a ukončil nájemní smlouvu ve prospěch našeho hlavního nájemce, bychom zaplatili částku jako vyrovnání či odstupné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Finanční výnosy a náklady v období 2015/2016Archiv

11.10.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhou (a zároveň poslední) částí výkazů zisku a ztráty je část finanční, a to jak u výkazu zisku a ztráty – druhové členění, tak i u výkazu zisku a ztráty – účelové členění. Do konce účetního období 2015 byly tyto výkazy rozděleny na tři základní části…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...