dnes je 18.4.2024

Účetní a daňové odpisy majetku pořízeného z příplatku dle § 163 ZOKGarance

8.4.2024, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

100% vlastník firmy této firmě poskytuje finanční obnos ve formě příplatku dle § 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na pořízení majetku. Můj dotaz zní: Jak se tento majetek bude odepisovat účetně i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Sociální fond 427Garance

20.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mohu čerpat ze sociálního fondu 427 přímo proti účtu 321 faktuře došlé?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novelizace Interpretace I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze ziskuGarance

23.8.2023, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv tvorba fondů ze zisku není podle zákona o obchodních korporacích povinnou záležitostí (až na výjimky tvorby fondu k vlastním akciím a podílům), některé společnosti na základě kolektivní smlouvy či vlastních vnitřních účetních předpisů tyto fondy tvoří,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pohledávka, tvorba opravné položky, odpisGarance

22.8.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohledávka za zboží ve výši 422 000 Kč, splatná 14. 9. 2020 (proúčtováno do výnosu, nespojená osoba).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaúčtování pohledávky SberbankGarance

28.7.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej (převod) obchodního podílu v s.r.o.Archiv

10.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na červnové valné hromadě bude projednán kromě schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku také převod podílů dvou společníků spol. s.r.o. na třetího společníka, aby se stal 100% vlastníkem s.r.o. Společníci navrhují bezúplatný převod podílů (nabytí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-46 - Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvuGarance

24.11.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik a potřeba zaúčtování vypořádacího podílu v s.r.o. nebo ve družstvu nepatří k často řešeným účetním případům. Když však tato situace nastane, je nutné souběžně řešit právní, účetní a daňové souvislosti. Samotná právní úprava není zcela jednoduchá,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vykázání úvěru v účetní závěrceGarance

17.8.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnosti získala v roce 202x úvěr, poslední splátka úvěru je v roce 202x+9. Část úvěru je dle smlouvy povinna uhradit do konce roku 202x+1. Lze částku, která bude uhrazena do konce roku 202x+1, vykázat k 31.12.20x v rozvaze jako krátkodobý úvěr na účtu 231,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílArchiv

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílArchiv

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Tvorba opravných položek v průběhu rokuGarance

8.6.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze tvořit daňové opravné položky k 30. 6. a 31. 12 daného roku? Souvisí to s tím, že pohledávky budou na konci roku promlčené (3 roky) a nemohli bychom využít tvorbu daňové opravné položky podle § 8a ZoR do stoprocentní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účet základního kapitálu bez zůstatku - chyba a jak ji napravitGarance

23.5.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2018 jsme převzali účtování firmy (s. r. o.), která se zabývá opravami automobilů. Při kontrole zůstatků jsme zjistili, že z minulých let neexistuje zůstatek na účtu 411 – Základní kapitál. Přičemž tento účet by měl mít zůstatek dle OR 200 000 Kč. Vůbec…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Záloha na podíl na zisku - účtováníGarance

21.5.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 obdržela společnost zálohu na podíl na zisku od dceřiné společnosti a účtovala 221 / 665. Jak správně účtovat při vrácení zálohy v následujících letech?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pozdní vyplacení podílu na ziskuArchiv

9.5.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada 30. 4. 2018 schválila vyplacení zisku jedinému společníkovi ve výši 300 tis. Kč V roce 2018 se však vyplacení „nestihlo”. Může si zisk vyplatit začátkem roku 2019, nebo platí 3měsíční lhůta po schválení výsledku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prostředky vyplácené z rezervního fonduArchiv

1.3.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naši akciovou společnost založil fond národního majetku v roce 1992. Současně s tímto založením byl vytvořen i rezervní fond.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění při likvidaci kapitálové účastiArchiv

23.10.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost (mateřská společnost, daňový rezident ČR se sídlem v ČR) má kapitálovou účast ve výši 100 % v dceřiné společnosti (splňuje podmínky definice dceřiné společnosti dle zákona č. 586/1992). Dceřiná společnost je akciovou společností se sídlem v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účty 417 a 418Garance

22.10.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěl bych se zeptat na nakládání s účty 417 – Rozdíly z přeměn obchodních korporací a 418 – Oceňovací rozdíly z přeměn při přeměnách obchodních korporací. Konkrétně, zda je možné je využít k uhrazení ztráty z minulých let (účet 429)? Pokud ano, jak? Je to…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o úvěruGarance

12.9.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost uzavřela s bankou 10letou smlouvu o úvěru na pořízení investice (dlouhodobý majetek – velký stavební stroj). Podmínky kontraktu jsou takové, že dlouhodobý majetek bude zaplacen dodavateli stroje celkem ve 4 dílčích fakturách (zálohové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Tvorba fondu ze ziskuArchiv

25.5.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada chce na svém zasedání, kde bude schvalovat závěrku 2016 a rozdělení zisku, přesunout část prostředků ze zisku do ostatního fondu (účtová skupina 423), který bude určen na čerpání pro zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Tvorbu tohoto fondu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Bezúročná zápůjčka od společníka - účtování, úrokyArchiv

6.12.2016,  Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jaký účet zaúčtovat půjčku od společníka do firmy, půjčku od cizí fyzické nebo právnické osoby do firmy? Jak to je v současné době s úroky (společník a cizí osoba); může být poskytnuta půjčka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rezervy na likvidace aneb Interpretace NÚR I - 34Garance

9.11.2016, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních účetních zásad je zásada opatrnosti. Na jejím základě je účetnictví povinno zachytit také rizika, ztráty a znehodnocení, pokud je jejich vznik v budoucích účetních obdobích pravděpodobný a tato skutečnost je známa ve stávajícím účetním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rezervy a závazky v období 2015/2016Archiv

21.6.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na celkové cizí zdroje v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Půjčka firmě ze SJM po splatnostiArchiv

20.6.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma s jediným společníkem vznikla v roce 2011. Manželka společníka byla od začátku zaměstnancem firmy a poskytovala firmě poměrně vysoké půjčky (ze SJM), protože náklady byly vysoké a firma zpočátku nevydělávala. Konečná částka dosáhla několika milionů.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vlastní kapitál v období 2015/2016Archiv

8.6.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na základní strukturu vlastního kapitálu v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem - účtováníArchiv

13.5.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme vlastníci fotovoltaické elektrárny. Dle zákona č. 165/2012 Sb. musíme hradit příspěvek na likvidaci solárních panelů. Z důvodu novely zákona o rezervách č. 221/2015 se dle § 11b ZoR má od roku 2015 začít tvořit rezerva na tuto likvidaci. Částku rezervy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rozpuštění rezervyArchiv

8.4.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Aplikace kurzu při přepočtu výplaty podílů na ziskuArchiv

17.12.2015, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s.r.o. chce rozdělit společníkům (fyzickým osobám) na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 16.8.2015 zisk ve výši 1,3 mil Kč. Srážkovou daň zaplatí do konce prosince 2015 ve výši 195 tis. Kč. Zdaněný zisk ve výši 1 105 tis. Kč vyplatí v USD.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování rekreace zaměstnanceArchiv

23.11.2015, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat účetní případ týkající se rekreace zaměstnance ve výši 20 000 Kč? Faktura ve výši 25 000 Kč byla vystavena na naši společnost. Na jaké účty zaúčtuji fakturu přijatou za rekreaci a jak dále zaúčtuji situaci, kdy fakturu uhradíme rekreačnímu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Společnost s ručením omezeným - jednatelé, společníci a jejich odměňování - 3. částArchiv

11.8.2015, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předcházející dvě části seriálu o s. r. o. si můžete pročíst zde:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Společnost s ručením omezeným - daňová a účetní specifika - 2. částArchiv

29.7.2015, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

První část článku si můžete přečíst zde: Společnost s ručením omezeným (nová pravidla a rozdíly oproti dřívější úpravě) - 1. část.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování snížení hodnoty finančních investicArchiv

3.7.2015, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně účtování snížení hodnoty finančních investic.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování dividendArchiv

22.4.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem se účtují u společnosti s ručením omezeným se sídlem v ČR dividendy, které byly vyplaceny z USA a zdaněny 15% daní? Jakým způsobem se pak tyto dividendy v ČR daní a jak se uvedou v přiznání k dani z příjmů?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zkušenosti z kontrol - Netvoření (zákonného) rezervního fondu ze ziskuArchiv

21.4.2015, Ing. Petr Píša, CAE, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále existují případy, kdy účetní jednotky před 31. 12. 2013 netvořily zákonný rezervní fond. Přestože obchodní korporace již od 1. 1. 2014 nemají zákonnou povinnost jeho tvorby ze zisku a dosavadní výši zákonného rezervního fondu mohou vyčerpat, je nutné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny zákona o rezervách se zaměřením na opravné položky k pohledávkámArchiv

28.1.2015, Ing. Martin Gorčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

V úvodu je možno připomenout, že poslední změny zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR”) byly vyvolány zákonem č. 267/2014 Sb., účinného od 1.1.2015. Současně je nutno odkázat na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vyplácení prémiíArchiv

20.1.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve mzdových výměrech pro výkon funkcí máme položku prémií, která má být vyplácená podle auditovaného účetního zisku za rok 2014. Ráda bych udělala nákladovou položku pro rok 2014 (protože prémie s ním nákladově souvisí). Účetně vytvořím na účtu výdaje příštích…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Mimořádná účetní závěrkaArchiv

27.8.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí se dělat od 1. 1. 2014 mimořádná účetní závěrka + audit při kapitalizaci pohledávek, snížení nebo zvýšení základního jmění obchodní korporace nebo při transformaci obchodních…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014Archiv

26.5.2014, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Poplatek za realizaci úvěru - zaúčtování, daňová účinnostArchiv

29.4.2014, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...