dnes je 18.4.2024

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2024Garance

15.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je skutečností, že ke dni 1. ledna 2024 se změnily podmínky pro placení pojistného všemi skupinami plátců. Od tohoto data je stanoven nový (zvýšený) minimální vyměřovací základ u zaměstnance (zaměstnavatele) i osoby samostatně výdělečně činné, zvýšila se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdravotní pojištění a postupy OSVČ v roce 2024Garance

4.1.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSVČ jako jediná ze skupin plátců hradí pojistné standardně formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Pokud není povinností zálohy platit, provede OSVČ doplatek pojistného po podání Přehledu o výši daňového…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zahájení podnikatelské činnosti a zdravotní pojištěníGarance

12.9.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z hlediska řešení zdravotního pojištění je pro pojištěnce ideální být zaměstnancem, protože veškeré zákonné povinnosti plní vůči příslušné zdravotní pojišťovně jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec pouze oznamuje zaměstnavateli případnou změnu zdravotní pojišťovny a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evropská unie - jednatel s.r.o. v souvislostech zdravotního pojištěníGarance

31.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným (a komanditisty komanditní společnosti) platí ve zdravotním pojištění obecná pravidla pro účast na zdravotním pojištění. Pokud jsou těmto osobám zúčtovány příjmy ze závislé zdaňované podle § 6 zákona č.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Posuzování hlavního zdroje příjmů ve zdravotním pojištěníArchiv

23.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při souběhu příjmů ze zaměstnání a podnikání je ve zdravotním pojištění z hlediska placení pojistného zaměstnavatelem (záloh na pojistné osobou samostatně výdělečně činnou) důležité, kterou svoji činnost pojištěnec považuje za hlavní zdroj svých příjmů. Pro…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2023Archiv

9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. lednu kalendářního roku přináší legislativní proces tradičně změny i do oblasti zdravotního pojištění. Tyto změny mají přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (mimo…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zajišťování správy domu a zdravotní pojištěníArchiv

9.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa domu je v českém právním řádu řešena například formou Společenství vlastníků bytových jednotek (dále jen SV), které za tímto účelem vyvíjí svoji činnost jako právnická…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdravotní pojištění - OSVČ v České republice a v Evropské uniiArchiv

26.7.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto pojednání se jak z pohledu osoby s trvalým pobytem na území České republiky, tak u osob bydlících v jiných státech zaměříme na problematiku výkonu samostatné výdělečné činnosti v České republice i v rámci „evropského”…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pečující osoby a jejich podnikatelská činnost ve zdravotním pojištěníArchiv

1.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštní kategorií zdravotního pojištění jsou osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku. Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Důležité hodnoty zdravotního pojištění a další změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022Archiv

11.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě státu, který hradí zdravotním pojišťovnám pojistné za osoby, které jsou „státními pojištěnci”, jsou plátci pojistného zaměstnavatelé (za zaměstnance) a tzv. samoplátecké skupiny, které ve zdravotním pojištění představují osoby samostatně výdělečně činné…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištěníArchiv

26.10.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé anebo i fyzické osoby platí zdravotním pojišťovnám pojistné, ale také někdy potřebují vystavit potvrzení o tom, že nejsou dlužníky. Doklad o bezdlužnosti vyžadují zadavatelé veřejných zakázek, peněžní ústavy od žadatelů o poskytnutí bankovního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přerušení podnikání a zdravotní pojištěníArchiv

27.7.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zakotvena povinnost OSVČ oznámit zdravotní pojišťovně v zákonné osmidenní lhůtě zahájení a ukončení podnikatelské činnosti. U osob podnikajících na základě živnostenského…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evropská unie - zdravotní pojištění a nemoc osob výdělečně činných v ČRArchiv

18.5.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojmem „zaměstnání” se v rámci dále uvedených nařízení Evropské unie rozumí každá činnost nebo obdobná situace, která je za takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdravotní pojištění - když OSVČ onemocníArchiv

13.4.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nemoci podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné je ve zdravotním pojištění důležité, jak dlouho tato nemoc trvá. Pokud se jedná o krátkodobou záležitost, nemusí mít nemoc podstatný vliv na vývoj samotné podnikatelské aktivity. Ovšem při…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2021Archiv

5.1.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

K datu 1. ledna 2021 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám u všech skupin plátců, kterými jsou zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů včetně plateb státu za tzv. státní pojištěnce.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdravotní pojištění - OSVČ a návrat k „normálu"Archiv

2.9.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci souboru opatření ke zmírnění dopadů pandemie byly přijaty zákony, které významně ovlivnily placení pojistného jednotlivými skupinami plátců.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ukončení činnosti OSVČ a odchod do důchoduArchiv

18.8.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem OSVČ (ročník 1959). Na konci letošního roku budu žádat o starobní důchod a současně bych pravděpodobně ke konci roku ukončila činnost OSVČ (vedení daňové evidence). Ráda bych věděla, co všechno ve vztahu k úřadům musím udělat, v jakých lhůtách a v jakém…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdravotní pojištění a platby za „státní pojištěnce" v r. 2020 a 2021Archiv

16.6.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby řadíme například poživatele důchodů, ženy na mateřské a osoby na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Úlevy na veřejnoprávním pojistném koronavirové kriziArchiv

11.6.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechno zlé je k něčemu dobré… také aktuální – snad už dohasínající – koronavirová pandemie přinesla nejen lidská a podnikatelská strádání, ale i několik daňových a pojistných úlev, o nichž se nám dříve ani nesnilo. Vládu a zákonodárce se sluší pochválit za tato…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pojistné u spolupracující osobyArchiv

11.6.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manžel převádí na manželku (spolupracující osobu) část svých příjmů a výdajů (konkrétně 34 %). Manželka mimo příjmy, které se na ni převádí, má i své vlastní příjmy z podnikatelské činnosti.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Důsledky pandemie koronaviru ve zdravotním pojištěníArchiv

20.4.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediné platí pojistné formou záloh (pokud je to jejich zákonnou povinností) a případného doplatku pojistného. Zúčtování kalendářního roku jako rozhodného období pro placení pojistného se provádí podáním formuláře…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

OSVČ a spolupracující osoba v době pandemieArchiv

17.4.2020, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 14. 3. jsem jako OSVČ musel uzavřít provoz restaurace. Trápí mě jedna věc. Nemáme zaměstnance, ale moje manželka je od začátku podnikání (od roku 2001) osobou spolupracující. Chtěl bych, aby se přihlásila na úřad práce, abychom si odlehčili od poplatků na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2019Archiv

9.1.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu je uveden přehled nejdůležitějších změn v oblasti placení pojistného ve zdravotním pojištění v právních podmínkách platných od 1. ledna 2019. Od tohoto data se zvyšuje jak minimální vyměřovací základ zaměstnance (zaměstnavatele), tak je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Když zaměstnavatel nevyplácí mzdu a zdravotní pojištěníArchiv

16.10.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se můžeme setkat se situacemi, kdy je zaměstnavatel ve zpoždění s výplatou mezd svým zaměstnancům nebo dokonce nejsou mzdy vyplaceny vůbec. Jak může v takových případech postupovat zaměstnanec včetně řešení vzniklé situace z pohledu zdravotního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Čech podnikající v rámci Evropské unie a vyslaná OSVČArchiv

7.6.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska Pro všechny tyto státy, na které…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdravotní pojištění a platby za tzv. „státní" pojištěnce 2018Archiv

13.2.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. ze dne 10. 4. 2017 se od 1. ledna 2018 zvýšil vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné stát, na částku 7 177 Kč. To znamená, že za každého tzv. „státního pojištěnce” obdrží příslušné zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2018…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpočty ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2018Archiv

9.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost uplatnění odpočtu představuje ve zdravotním pojištění značně specifickou situaci. Částka odpočtu, kterou lze uplatnit za přesně stanovených podmínek, je totiž zároveň vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem za tzv. „státní pojištěnce”, tedy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018Archiv

4.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za osoby samostatně výdělečně činné se z pohledu zdravotního pojištění považují osoby vyjmenované v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018Archiv

13.12.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako každoročně, tak i k datu 1. 1. 2018 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, které se přímo dotýkají jednotlivých skupin plátců. Proberme si nyní ty nejpodstatnější, některé doplněné příklady.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018Archiv

27.6.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V uplynulém období byl v podstatě pravidelně zvyšován vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Toto opatření nepochybně přispělo k finanční stabilizaci systému, neboť přijetím zákona č. 362/2009 Sb. došlo na dlouhou dobu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

OSVČ a starobní důchodArchiv

22.6.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manžel je narozen v září 1951, takže má již nějakou dobu nárok na starobní důchod. Zatím o něj nepožádal. Chtěl by tak udělat letos, ale zároveň chce dále fungovat jako OSVČ jako doposud. Zajímalo by mě, jak konkrétně se to promítne do daní a odvodů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příjmy z nájmu a zdravotní pojištěníArchiv

6.6.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se blíže na specifickou problematiku příjmů z nájmu z pohledu zdravotního pojištění.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odměna jednatele v cizí měněArchiv

27.4.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednatel v s. r. o. má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele. Ve smlouvě se, mimo jiné, stanovuje měsíční odměna za výkon funkce v paušální částce v cizí měně (konkrétně v EUR).…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaměstnání v Německu a OSVČ v ČRArchiv

12.4.2017, Ing. Milena Burešová, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat v případě klienta, občana ČR, který dosud podnikal jako OSVČ (hlavní činnost) v ČR a od 1. 10. 2016 nastoupil do zaměstnání na hlavní pracovní poměr v Německu. Je zároveň plátcem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nová výše záloh na zdravotní pojištění OSVČ 2016/2017 v příkladechArchiv

20.1.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční zúčtování se ve zdravotním pojištění dotýká pouze osob samostatně výdělečně činných, u ostatních dvou skupin plátců, tedy u zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů roční zúčtování neprobíhá. Podstatná odlišnost při plnění zákonných povinností…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění v roce 2017Archiv

20.12.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud OSVČ zaměstnává zaměstnance, resp. má toto v úmyslu, musí si uvědomit, že plní zákonné povinnosti ve zdravotním pojištění jednak jako podnikatel – fyzická osoba, jednak jako zaměstnavatel. Proberme si nyní podmínky platné v právních podmínkách roku 2017. …

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny ve zdravotním pojištění nejen od 1. ledna 2017Archiv

29.11.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejen v průběhu roku 2016, ale i k datu 1. ledna 2017 dochází ve zdravotním pojištění ke změnám, které přímo ovlivňují placení pojistného jednotlivými skupinami plátců. Podívejme se nyní blíže na ty nejvýznamnější.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odměny členů výboru společenství vlastníkůArchiv

16.8.2016, Ing. Eva Sedláková, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na schůzi společenství vlastníků (dále SV) bylo odhlasováno, že členové výboru budou mít odměny za svou funkci ve výši 1 800 Kč měsíčně, odměna mezi ně bude rozdělena poměrově. Můj dotaz zní:…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příjmy z nájmu a zdravotní pojištěníArchiv

21.7.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 31. 12. 2013 pozbyl letité právní účinnosti pojem pronájmu, jakož analogicky byly do tohoto data definovány i příjmy z pronájmu podle ustanovení § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). V rámci…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a zdravotní pojištěníArchiv

31.5.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným (a komanditisty komanditní společnosti) platí ve zdravotním pojištění obecná pravidla pro účast na zdravotním pojištění. Pokud jsou těmto osobám zúčtovány příjmy zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kdy OSVČ není povinna platit v roce 2016 zálohy na zdravotní pojištění?Archiv

28.4.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve zdravotním pojištění registrujeme několik případů (situací), kdy není povinností OSVČ zálohy ve zdravotním pojištění platit. Nejsou-li tedy zálohy placeny, pak OSVČ pojistné uhradí jednorázovou platbou ve lhůtě do osmi od podání Přehledu za podmínky, že…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištěníArchiv

7.4.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z pravidelných povinností OSVČ je každoroční podávání daňového přiznání finančnímu úřadu a návazně pak předkládání Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen Přehled) té zdravotní pojišťovně, u…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Výše zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2016Archiv

30.12.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních zákonných povinností podnikatelské sféry ve zdravotním pojištění je pravidelné měsíční placení záloh na pojistné, pokud není OSVČ od této povinnosti osvobozena. V roce 2016 tedy platí pro OSVČ v souvislosti s placením záloh následující…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění od 1.1.2016Archiv

12.11.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud budeme hledat ve zdravotním pojištění opravdu problémovou oblast, pak bude tímto tématem určitě odvod pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance v přímé vazbě na minimální vyměřovací základ. Proto musejí zaměstnavatelé zejména v níže popisovaných…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákonů zdravotního pojištění k 1. 9. 2015 - nejdůležitější změnyArchiv

16.9.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. září 2015 se mění právní úprava zdravotního pojištění zejména v těchto oblastech:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Datové schránky nejen ve zdravotním pojištěníArchiv

1.9.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z důsledků vpravdě bouřlivého rozvoje informačních technologií je komunikace mezi vybranými subjekty prostřednictvím datových schránek. V České republice funguje informační systém datových schránek od 1. července 2009, a jelikož jsou zdravotní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Společnost s ručením omezeným - jednatelé, společníci a jejich odměňování - 3. částArchiv

11.8.2015, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předcházející dvě části seriálu o s. r. o. si můžete pročíst zde:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pojistné z odměny u smlouvy o výkonu funkce statutárního zástupce společenství vlastníkůArchiv

22.7.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouvou o výkonu funkce má statutární zástupce společenství vlastníků (bytového domu) stanovenu odměnu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Některé změny v zákoně o daních z příjmů k 1. 1. 2015 a zdravotní pojištěníArchiv

2.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 267/2014 Sb. přinesl do českého právního řádu důležité změny, a to v několika právních normách. Proberme si nyní některé změny v zákoně o daních z příjmů, účinné od data 1. 1. 2015, z pohledu právní úpravy platné ve zdravotním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přehledy a zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2015Archiv

24.3.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu jsou uvedeny důležité informace pro podnikatelskou sféru, týkající se mj. termínů pro podání Přehledu za rok 2014, placení záloh, případné změny podmínek v průběhu roku 2015 nebo ukončení podnikání.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...