dnes je 18.4.2024

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcíArchiv

15.10.2020, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci nepodléhá od 26. 9. 2020 dani z nabytí nemovitých věcí, protože byla zrušena zákonem č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcí - nákladová položkaArchiv

23.1.2020, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakoupili jsme stavební pozemky a následně je zařadili do obchodního majetku v hodnotě odpovídající kupní ceně bez DPH. Pozemky budeme využívat pro ekonomickou činnost. Ze směrné hodnoty, kterou byla pořizovací cena bez DPH, jsme odvedli daň z nabytí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě požívá od 1. listopadu osvobozeníArchiv

31.10.2019, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po dlouhém a složitém legislativním procesu byla schválena novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření” nebo „ZDNNV”), vyhlášená ve Sbírce zákonů dne 18. 10. 2019…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH a daň z nabytí u stavebního pozemkuArchiv

14.10.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme pozemky, které splňují definici stavebních pozemků pro účely zákona o DPH a následně zařadili do obchodního majetku. Jelikož budeme pozemky využívat pro ekonomickou činnost, uplatnili jsme si z nákupu pozemků nárok na odpočet DPH v plné výši.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů - stále polojasnoArchiv

22.3.2019, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost úhrady daně z nabytí nemovitých věcí představuje z pohledu účetních předpisů i daně z příjmů v obecné rovině výdaj (náklad), který musí být v rámci zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob z hlediska této daně příslušným způsobem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcí - vypořádání podílového spoluvlastnictví - hypotékaArchiv

22.1.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sestavuji přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Jedná se o dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. Dva spoluvlastníci A a B koupili v roce 2016 nemovitost: pozemek, jehož součástí je rodinný dům. Každý vlastnil 1/2 . Na nákup jim byl…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Z jaké ceny vypočítat daň z nabytí nemovitých věcí?Archiv

11.1.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme pozemek. Ve smlouvě je uvedeno, že kupní cena je 50 tis. Kč a dále je toto rozvedeno, že kupní cena se skládá z ceny pozemku ve výši 49 tis. Kč a nákladů spojených s převodem ve výši 1 tis. Kč. Z jaké ceny se bude počítat daň z nabytí nemovitých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitých věci - součást pořizovací ceny, nebo daňový náklad?Archiv

16.10.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní samosprávné celky (města, obce) vkládají do akciové společnosti nemovité věci jako nepeněžní vklad do základního kapitálu společnosti. Nepeněžní vklad jsou nehmotné věci zapisované i nezapisované do katastru nemovitostí. Majetky zapisované do katastru…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí a pořizovací cenaArchiv

5.9.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 10. 11. 2017 nabyla právní účinnosti kupní smlouva (koupě nemovitostí – výrobní hala a pozemky), došlo k zařazení do užívání a úhradě pořizovací ceny.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitostí jako součást PC pozemkuArchiv

20.7.2017, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při nákupu pozemků dáváme do pořizovací ceny kromě ceny pozemku i částky za provize, znalecký posudek, vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí. Nyní jsem narazila na článek, kde se píše, že „součástí ceny pozemku není nikdy placená daň z nabytí nemovitých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcíArchiv

14.7.2017, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké je časové omezení k podání daňového přiznání podle § 55 zákona č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí po odstoupení od kupní smlouvy při splnění podmínek v odstavci 2? Ze znění odst. 3 mi neplyne žádné omezení.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nabytí vlastnického práva v bytové jednotce v rodinném domě - Informace GFŘArchiv

23.5.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V reakci na informace z médií k uplatňování daně z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016Archiv

25.8.2016, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 5. 8. 2016 byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „ZDNV” nebo „novela zákonného opatření”). Novela zákonného opatření nabývá účinnosti dne 1. 11. 2016. Rozhodným…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nákup pozemku - pořizovací cena a daň z nabytí nemovitých věcíArchiv

18.8.2016, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nákupu pozemku, který je zhodnocen asfaltovou vrstvou (zpevněná plocha) náklady typu znalecký posudek, geodetické zaměření a daň z nabytí nemovitých věcí jsou náklady spojené s pořízením investice a jsou součástí pořizovací ceny, mohu je rozdělit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z převodu nemovitých věcí - osvobozeníArchiv

25.2.2016, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební firma, která v letošním roce postaví, zkolauduje a prodá rodinný dům pro sociální bydlení, bude odvádět daň z nabytí nemovitých věcí. Tím, že se jedná o první převod, nebudou od této daně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí - půdní prostory, rozestavěné bytové jednotkyArchiv

7.10.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bytové družstvo (BD) prodalo firmě A půdní prostory a ve smlouvě se firma A zavazuje k tomu, že z půdy udělá bytové jednotky. Rozestavuje bytové jednotky, zapisuje je na katastr jako rozestavěné a tyto „rozestavěné jednotky” prodává firmě B. Vše projde…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nemovité věci v daňových předpisech po 1. 1. 2016Archiv

9.9.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě rozsáhlé novely zákona o dani z nemovitých věcí přijaté zákonem č. 23/2015 Sb., s účinností od 1. 1. 2016 (s výjimkou nového § 15a ZDN, který nabyl účinnosti již od 5. 2. 2015), nabydou účinnosti od uvedeného data také změny týkající se uplatňování DPH u…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Osvobození od daně u nových stavebArchiv

14.8.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pan XY zkolaudoval v roce 2014 novostavbu. V roce 2015 jí daroval dceři (bezúplatné nabytí). V témže roce 2015 byla novostavba prodána. Bude se platit daň z nabytí nemovitých věcí (jedná se o první úplatné nabytí), nebo je dle § 7 ZDNNV, zákonného opatření č.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcí - daňová uznatelnostArchiv

16.4.2015, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme pozemek a ve smlouvě je dohodnuto, že „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel”. Podali jsme daňové přiznání a daň zaplatili.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Podávání řádných, opravných a dodatečných daňových přiznání v roce 2014Archiv

27.8.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ”) je základem pro správné zjištění a stanovení daně zejména řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání podané daňovým subjektem. Daňové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...