dnes je 27.6.2022

Bezplatné právo stavby - účtováníGarance

23.6.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společník poskytl společnosti právo stavby na jeho pozemku, který je součástí území, na kterém bude probíhat výstavba, a to částečně v režii společnosti, částečně financovaná z dotací. Právo stavby bylo poskytnuto bezplatně na dobu 99 let. Náš dotaz zní, zda a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájem nemovitých věcí aneb kde jsou nebo mohou být skrytá rizika a jakých daňových chyb se tedy vyvarovat - 1. částGarance

10.5.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bych se vámi, čtenáři, rád podělil o možná daňová úskalí a rizika, se kterými jsem se v rámci své praxe setkal při řešení nájemních vztahů nemovitých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pořizovací cena dlouhodobého majetku pořízeného z dotaceGarance

6.4.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádíme rekonstrukci výrobní haly. Na část této rekonstrukce bude poskytnuta dotace z veřejných zdrojů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o nákupu dlouhodobých dluhopisů na řadGarance

31.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakoupili jsme dluhopisy na řad ve jmenovité hodnotě je 250 000 Kč (5 ks á 50 000 Kč) s úrokovou mírou 9,2 % p.a. s datem emise dne 1.3.2021 a ukončení 1.8.2026. Měl bych prvně zaúčtovat samotný nákup podložený smlouvou jako 064/379, následné zařazení na účet…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pořízení souboru nemovitosti na přelomu rokuGarance

31.1.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S.r.o. koupila zemědělský areál, jehož součástí jsou zemědělské pozemky, ale i stavba (bývalý vepřín). V kupní smlouvě je nešťastně uvedena pouze cena celkem. S.r.o. si objednala znalecký posudek, aby bylo možné rozklíčovat, jakou hodnotu má stavba, jakou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej nemovitosti mateřské společnostiGarance

26.1.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mateřská společnost (ČR) zakoupila soubor nemovitostí od dceřiné společnosti (ČR). Kupní cena byla určena podle předběžné nabídky třetí nezávislé strany. Tato cena však nebyla akceptována naším auditorem. Objednali jsme si tedy u renomované nezávislé znalecké…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Okamžik účtování prodeje nemovitostiGarance

30.11.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše akciová společnost, plátce DPH, připravuje kupní smlouvu na prodej nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí. Kupující bude skládat do notářské úschovy jistinu, která bude uvolněna až po provedení zápisu do katastru nemovitostí.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evidence majetkuGarance

23.11.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při havárii kotle došlo k jeho zničení a také ke zničení části technologie v blokové kotelně. Kotel, kouřovody a další poničené technologické zařízení bylo nahrazeno novými částmi a uhradila nám pojišťovna. Původní technologie byla stará, proto jsme při této…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Individuální ocenění majetku u těžařské společnostiGarance

5.11.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost se zabývá těžbou a zpracováním nerostu (stavební kámen). Při případné koupi nového lomu prosím o informaci, zda při individuálním ocenění majetku je nutný soudní znalec v oboru „těžba” (Struktura majetku je z velké míry standardní - pozemky,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-45 - Jak účetně přistoupit ke znehodnocení stálých aktivGarance

7.9.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Téměř všechny účetní jednotky evidují ve svém majetku stálá aktiva, a to jak v hmotné, tak nehmotné podobě. Je zřejmou skutečností, že stálá aktiva časem ztrácení svoji hodnotu, neboť dochází k jejich opotřebení. Běžné opotřebení stálých aktiv je zachyceno…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Tichý společník - účtování podílu na ztrátěGarance

24.8.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tichý společník A investoval v roce 2019 do společnosti B. Vklad tichého společníka A je zaúčtovaný jako finanční investice 068/221. V roce 2020 má tichý společník A podíl na společnosti B – ztrátu 1 mil. Kč. Jaké je správné zaúčtování toho podílu v účetnictví…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rozpracovaná zakázkaGarance

29.7.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodávající (právnická osoba) vlastní pozemek s rozestavěnou stavbou (nezapsanou v katastru nemovitostí) a v kupní smlouvě se zavazuje převést tento pozemek včetně dokončené stavby na kupujícího. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu 5 mil Kč. Uvedenou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o navýšení ceny pozemků na základě změny územního plánuGarance

3.5.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost má v majetku pozemky pro účely developerského projektu. V souvislosti se změnou územního plánu narostla, dle znaleckého posudku, cena pozemků. Jakým způsobem zaúčtovat toto navýšení proti účtu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rozdělení vstupní ceny pozemku a stavby pro zařazení do majetkuGarance

27.4.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat při zařazení pozemku a stavby, resp. určení jejich hodnot zvlášť, a to z důvodu správného nastavení odpisování, když není k dispozici posudek a kupní cena uvedená ve smlouvě není rozdělena na pozemek a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evidence licencí softwareGarance

10.2.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakoupili jsme 20 ks licencí software (na faktuře je uvedeno 20 ks), jedna licence stojí 65 000 Kč. IT oddělení chce těchto 20 ks licencí evidovat v majetku jako jeden kus. Zdůvodňuje to tím, že se jedná o systémové SW. Je taková evidence v pořádku, neměl by…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o pořízení fotovoltaické elektrárnyGarance

22.1.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně zaúčtovat a zatřídit do daňových odpisů pořízení fotovoltaické elektrárny?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

E-shopy - specifika účtováníGarance

15.12.2020, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné nelehké situaci se řada podnikatelských subjektů rozhoduje, zda by nebylo vhodné rozšířit svoje podnikatelské aktivity i do elektronického prostoru a v něm nabídnout své zboží, výrobky nebo případně i služby. Ideálním řešením může být vytvoření…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Drobný majetek - účtováníArchiv

26.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč účtujeme s časovým rozlišením na 24 měsíců, aby bylo dodrženo, že doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Faktura přijatá z USA - účtováníGarance

12.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdrželi jsme přijatou fakturu ze Spojených států amerických. Máme program POHODA Premium. Jak správně tuto fakturu zaúčtovat?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Software - daňová a účetní specifikaArchiv

1.10.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco článků o hmotném majetku a způsobech jeho odpisování najdeme v odborné literatuře velké množství, o nehmotném majetku toto říct nemůžeme. Možná i proto, že se nehmotný majetek příliš v evidenci majetku právnických či podnikajících fyzických osob…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Náklady vynaložené po kolaudaci stavbyGarance

8.9.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě povolení zkušebního provozu jsme zařadili budovu do majetku a zahájili odepisování. Pro účely kolaudace musíme doložit různá měření (hluk, osvětlení …). Jedná se o provozní náklady běžného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Studie na rekonstrukci areálu - účtováníGarance

23.7.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným v roce 2018 pořídila nákupem areál bývalé pily v celkové hodnotě cca 3 mil. Kč. Součástí areálu je výrobní hala, administrativní budova, kotelna, zpevněné plochy a most. Každá tato položka byla v r. 2018 zařazena samostatně do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přecenění pozemků na vyšší cenuGarance

18.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze provést přecenění pozemků podle posudku znalce? Společnost má na účtu 031 pozemky, které nakoupila před 15 lety a jejich cena je v současné době mnohem vyšší. Rozvaha je z tohoto důvodu velmi…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývojeGarance

19.5.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika dlouhodobého nehmotného majetku je v účetních přepisech upravena zejména v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále „PVZÚ”), konkrétně pojem nehmotné výsledky vývoje (do konce roku 2017 i výzkumu) pak v § 6 odst. 3 písm. a) PVZÚ. V zákonné úpravě však…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Výdaje na opravy a udržováníGarance

12.5.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o objasnění, zda výdaje na opravy a udržování majetku vzniklé před jeho zařazením do užívání, jsou (pak na účet 042) či nejsou (pak na účet 511) součástí jeho ceny. Dle § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou sice explicitně vyňaty z ceny,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcí - nákladová položkaArchiv

23.1.2020, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakoupili jsme stavební pozemky a následně je zařadili do obchodního majetku v hodnotě odpovídající kupní ceně bez DPH. Pozemky budeme využívat pro ekonomickou činnost. Ze směrné hodnoty, kterou byla pořizovací cena bez DPH, jsme odvedli daň z nabytí…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příspěvek matky do vlastního kapitálu dceřiné společnostiGarance

17.12.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Matka (akciová společnost) poskytla určitou finanční částku dceřiné společnosti (akciová společnost), z důvodu jejího záporného vlastního kapitálu, dobrovolný peněžitý příspěvek na vytvoření vlastního kapitálu.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nákup pozemku účetněGarance

11.12.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební firma s.r.o. nakoupila na základě smlouvy od neplátce DPH pozemek za účelem přeměny pozemku na stavební parcelu, provedení zasíťování (rozvody elektřiny, vody a kanalizace, příjezdové komunikace) a výstavbu rodinného domu s následným prodejem. Jakých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Evidování oceňovacího rozdílu k nabytému majetkuGarance

6.12.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost eviduje v účetnictví oceňovací rozdíl k nabytému majetku pocházející z koupě podniku před více než 15 lety. Nyní je tento rozdíl zcela odepsán. Má být nadále v účetní evidenci, nebo je třeba ho vázat na existenci posledního kusu majetku převzatého v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vlastnictví jako podmínka k uplatnění odpisu hmotného majetkuGarance

30.10.2019, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V účetní a daňové praxi se i vlivem pronikání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) začínají množit dotazy, zda a za jakých podmínek lze odepisovat hmotný majetek a zda je k odpisování nutné majetek právně vlastnit. Cílem článku je představit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Okamžik zařazení stavbyArchiv

30.9.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 4. 9. 2018 jsme obdrželi kolaudační souhlas s užíváním stavby. Jedná se o skladovou halu, stavba má charakter dočasné stavby, stavba není zapsána v katastru.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpisová skupina - kavárenské zařízeníGarance

12.8.2019, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozujeme gastro zařízení a nakoupili jsme vybavení kávovary a mlýnky. Prosím o radu, do jaké odpisové skupiny, respektive CZ-CPA, tyto dva spotřebiče patří.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Materiál použitý na zkoušky nové technologie jako součást vstupní ceny strojeGarance

2.8.2019, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma si nechala na zakázku vyrobit válcovací linku u strojírenské firmy. Poskytli jsme jim materiál (plechové svitky), aby výrobce mohl linku otestovat. Část tohoto materiálu, kterou nespotřeboval, nám výrobce přivezl s linkou zpět. Když výrobce linku u…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-39 - Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetkuGarance

23.7.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2019 byla Národní účetní radou schválena další z Interpretací, a to I-39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku. Interpretace potvrzuje „klasické” léty zažité způsoby účtování inventarizačních rozdílů uvedené v účetní legislativě.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájem movitých věcíArchiv

26.6.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ať už pro podnikání nebo soukromé účely je v praxi často využíván nejen vlastní majetek, ale i věci patřící jiným osobám. Nebylo by ostatně rozumné, aby si malá stavební firma kupovala bagr, který využije jen párkrát do roka – při zahájení výstavby domku (rýhy…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Movité věci - vybavení domuGarance

18.6.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme s. r. o., plátci DPH v ČR a v loňském roce jsme koupili nemovitost – rodinný dům za 4,5 mil. Kč (bez vnitřního vybavení), který bude sloužit pouze pro podnikatelské účely naší firmy. Současně jsme také s koupí této nemovitosti koupili i veškeré vnitřní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změna metody - aktivace úrokůGarance

13.6.2019,  Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka se v roce 2014 rozhodla, že postaví budovu. Úroky z pokynutého úvěru na výstavbu se účtovaly do nákladů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zařazení majetku - telefonní ústředna, telefony a dalšíArchiv

18.3.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost je vlastníkem budovy, ve které jsou rozvody datových a jiných sítí. Datová síť slouží veškerému datovému propojení počítačů ve společnosti, dále též např. internetu. Veškeré rozvody byly vybudovány v minulosti a tvoří součást ocenění budovy. …

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH a směnná smlouvaGarance

5.3.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci 28. 12. 2018 byla podepsaná směnná smlouva mezi naší společnosti a fyzickou osobou o směně spoluvlastnických podílů k pozemkům. Smluvní strany se dohodly s ohledem na vzájemný rozsah předmětu převodu realizovat směnu spoluvlastnických podílů k…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpisování výrobních budov s administrativními prostoryGarance

19.2.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost staví skladovací halu, součástí které budou i administrativní prostory (recepce, kanceláře, zasedačka), které budou užívat například obchodní a logistické oddělení. Bude se ale jednat o jednu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpis vybavení kuchyněGarance

14.2.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným si pronajímá kancelářské prostory, jejichž součástí je také malá kuchyňka. Tato kuchyňka byla vybavena novou kuchyňskou linkou a spotřebiči. Na faktuře stojí: Výroba a montáž kuchyně včetně lednice, cena 57 000 Kč + DPH 21 %…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Finanční činnosti - zdaněníArchiv

17.1.2019,  Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše firma má projekty, jejichž cílem je realizovat nákup podílu v jiné firmě (je to jen naše doplňková činnost). Na tyto projekty nám přicházejí faktury za právní a poradenské služby.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vyřazení částečně odepsaného majetkuArchiv

15.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedení podniku se rozhodlo, že vyřadí stroj za 3 mil. Kč, z důvodu jeho špatné funkčnosti.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Náklady na přistavěný kontejner - účtováníGarance

12.11.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ráda bych zkonzultovala zaúčtování faktury za přistavení kontejnerů na odvoz sutě a odpadu po rekonstrukci hotelových pokojů.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Technické zhodnocení a vynucená investiceArchiv

5.11.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve firmě probíhá technické zhodnocení prodejny. Firma provádějící přestavbu zároveň nechala provést monitoring odpadního potrubí. Obdrželi jsme dvě faktury, první za monitoring CZ-CPA 71.20.19 (kamerový průzkum a čištění tlakovým paprskem a elektrickou frézou)…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaúčtování odstavné plochyGarance

31.10.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdrželi jsme rozhodnutí o trvalém odnětí zemědělské půdy související s vytvořením odstavné plochy a s tím související finanční odvod 8 500 Kč. Odstavná plocha bude sloužit k parkování firemních vozidel. Můžete nám poradit, jak správné finanční odvod…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...