dnes je 27.6.2022

DPH a nákup pohledávekGarance

24.6.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným nakoupila v roce 2011 od 25 společností pohledávky převážně za stavební práce provedené pro společnost A. Pohledávky byly ve formě vydaných faktur uhrazených z cca 20 %. Nakoupeny byly za 70- 80 % nominální hodnoty neuhrazené…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování srážek ze mzdy za pracovní obuvGarance

5.5.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci byla uhrazena pracovní obuv. Po měsíci dal výpověď a nyní mu budeme srážet ze mzdy část z uhrazené faktury za pracovní obuv. Můžete mi poradit, jak zaúčtovat srážku ze mzdy? Na 335/321 a následně 321/501?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování u manka a škody - DPHGarance

26.4.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuji interním dokladem DPH z mank na 548/343 a do přiznání k DPH uvedu na řádek 45 záporně částku DPH z mank. Pak ale budu mít DPH v přiznání 2x, je to tak? Co je třeba dále zaúčtovat?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přijaté zálohy v cizí měně aneb postup podle Interpretace NÚR I-47Garance

12.4.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika cizoměnových závazkových vztahů je Interpretacemi opakovaně řešena, a to v různých souvislostech. Jako příklad z poslední doby můžeme uvést:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpis promlčených pohledávekGarance

25.3.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel má v účetnictví opravné položky k pohledávkám z roku 2013 vytvořeny daňově 20 % a 80 % nedaňově. Nechtěl je odepsat, aby v knize faktur stále viděl, kdo mu nezaplatil. Nyní je již odepsat chce. Je možné pohledávky z 20 % (na které byla vytvořena 20%…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-46 - Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvuGarance

24.11.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik a potřeba zaúčtování vypořádacího podílu v s.r.o. nebo ve družstvu nepatří k často řešeným účetním případům. Když však tato situace nastane, je nutné souběžně řešit právní, účetní a daňové souvislosti. Samotná právní úprava není zcela jednoduchá,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování odměny dle smlouvy o zajištění praktického vyučováníGarance

16.9.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme studenta na školní praxi pracujícího dle “Smlouvy o zajištění praktického vyučování“. Budeme vyplácet přímo jemu odměnu za vykonanou práci ve výši 30 % minimální mzdy. Jak zaúčtovat vyplacenou odměnu? Zdravotní ani sociální údajně…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Tichý společník - účtování podílu na ztrátěGarance

24.8.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tichý společník A investoval v roce 2019 do společnosti B. Vklad tichého společníka A je zaúčtovaný jako finanční investice 068/221. V roce 2020 má tichý společník A podíl na společnosti B – ztrátu 1 mil. Kč. Jaké je správné zaúčtování toho podílu v účetnictví…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vykázání úvěru v účetní závěrceGarance

17.8.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnosti získala v roce 202x úvěr, poslední splátka úvěru je v roce 202x+9. Část úvěru je dle smlouvy povinna uhradit do konce roku 202x+1. Lze částku, která bude uhrazena do konce roku 202x+1, vykázat k 31.12.20x v rozvaze jako krátkodobý úvěr na účtu 231,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pohledávky v insolvenci - účtováníGarance

12.8.2021,  Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 proběhlo odštěpení firmy A k firmě B. Firma B převzala všechny peněžní pohledávky za jinými firmami. Vůči firmě C, které firma A poskytla na základě smlouvy peněžní prostředky, byla uvalena insolvence. V roce 2020 byla insolvence firmy C ukončena…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Izolačka - účtováníGarance

19.5.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem ke schválenému příspěvku pro zaměstnance v rámci izolace, tzv. „izolačka”, se objevují rozdílné názory na účtování tohoto příspěvku:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kurzové rozdíly při měsíčním reportováníGarance

15.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme česká s.r.o., která je 100% vlastněná zahraniční společností. V účetnictví používáme pevný kurz (platný první pracovní den v aktuálním kalendářním roce dle ČNB) pro přepočet závazků, pohledávek, pro účtování nákladů a výnosů. Pro účtování úhrad závazků a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Testování zaměstnanců na covid-19 - účetně a daňověGarance

7.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebuji poradit s povinnými antigenními testy pro zaměstnance – jak o nich účtovat? A jak účtovat o příspěvku od státu na tyto testy? A jaké jsou dopady do daně z příjmů a…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měněGarance

26.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V aktualitě Interpretace NÚR I-42 jsme se zamýšleli nad ekonomickou podstatou kursových přepočtů cizoměnových pohledávek k rozvahovému dni. Interpretace NÚR I–43 je volným pokračováním na základě stejné ekonomické podstaty. Interpretace pojednává o zálohách,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-42 vztahující se ke kursovým rozdílůmGarance

18.3.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S blížící se roční účetní závěrkou znovu, jako každoročně, budeme mimo jiné, k rozvahovému dni účtovat o přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na české koruny. Tuto povinnost stanoví zákon o účetnictví v následujících…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o stravenkovém paušáluGarance

12.3.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak prosím správně účtovat stravenkový paušál? V letošním roce jsme ho zavedli, potřebuji nastavit účtování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zaúčtování přijaté faktury do správného obdobíArchiv

28.1.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka 7. ledna 2021 obdržela fakturu s textem „úklidové služby leden 2021”. DUZP na faktuře je 31. 1. a datum vystavení je 3. 2. 2021. Podle mého názoru je nutné tuto fakturu zaúčtovat nákladově do ledna 2021, ale DPH je možné uplatnit nejdříve za…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

E-shopy - specifika účtováníGarance

15.12.2020, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné nelehké situaci se řada podnikatelských subjektů rozhoduje, zda by nebylo vhodné rozšířit svoje podnikatelské aktivity i do elektronického prostoru a v něm nabídnout své zboží, výrobky nebo případně i služby. Ideálním řešením může být vytvoření…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování storna a reklamace dodávkyGarance

20.11.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Setkala jsem se se dvěma různými postupy účtování. Dostala se mi do rukou publikace, kde jsou pro rok 2021 uvedeny účetní souvztažnosti pro účtování Reklamace dodávky odběratelem, před zaplacením faktury (účtování u dodavatele…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Faktura přijatá z USA - účtováníGarance

12.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdrželi jsme přijatou fakturu ze Spojených států amerických. Máme program POHODA Premium. Jak správně tuto fakturu zaúčtovat?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování příspěvku programu AntivirusGarance

22.6.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak zaúčtovat přijatou částku na úhradu nákladů na náhrady mezd, kterou firma obdržela od Úřadu práce? Jedná se o náhradu mzdy + zdravotní pojistné + sociální pojistné – 60 %.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Náhrada škodyGarance

17.1.2020, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od pojišťovny jsme obdrželi zálohově náhradu škody na základě dodaného předpokládaného rozpočtu. Jedná se cca o polovinu předpokládané částky škody. Pojišťovna bude doklady požadovat až při závěrečném vyúčtování škody nejdříve v roce 2020, případně 2021. V…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příspěvek matky do vlastního kapitálu dceřiné společnostiGarance

17.12.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Matka (akciová společnost) poskytla určitou finanční částku dceřiné společnosti (akciová společnost), z důvodu jejího záporného vlastního kapitálu, dobrovolný peněžitý příspěvek na vytvoření vlastního kapitálu.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rozdíl mezi konkursem a úpadkem pro účely daňového odpisu pohledávkyGarance

4.12.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je rozdíl mezi konkursem a úpadkem pro účely daňového odpisu pohledávky? Nepromlčenou pohledávku lze odepsat, pokud na ni nemám tvořenou zákonnou opravnou položku, pokud splníme jednou z podmínek § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Pokud je dlužník v úpadku,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Závodní stravování a DPH - účtováníGarance

7.11.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu ohledně účtování DPH u závodního stravování.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Neúčtování daně z příjmů fyzických osobGarance

9.7.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádíme audit podnikatele – fyzické osoby Jan Novák s povinným auditem. Daňový poradce zpracovává daňové přiznání. Daňový poradce tvrdí, že se nemá účtovat o dani z příjmů, neboť by účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz skutečnosti, protože daň z…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Automobil k soukromému užití při mateřské dovolené - účtováníArchiv

16.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká služebního automobilu, který je poskytován i k soukromým účelům jedné manažerce závodu. Automobil se jí dodaňuje ve mzdě, každý měsíc krátíme DPH.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Poskytnutí IT služeb na Slovensko - zdanění, účtováníArchiv

8.11.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vratná kauce - účtování a předmět DPHArchiv

13.9.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel, plátce DPH, poskytuje internetové služby s možností pronájmu zařízení.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování o úvěruGarance

12.9.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost uzavřela s bankou 10letou smlouvu o úvěru na pořízení investice (dlouhodobý majetek – velký stavební stroj). Podmínky kontraktu jsou takové, že dlouhodobý majetek bude zaplacen dodavateli stroje celkem ve 4 dílčích fakturách (zálohové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Opravný daňový doklad po audituArchiv

21.6.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V prosinci 2017 jsme vyfakturovali montážní práce, tato faktura je zaúčtována na účet 602. Na začátku dubna u nás proběhl audit, nyní již máme zauditovanou roční závěrku roku 2017. Následně jsme zjistili, že byla špatně vyfakturovaná částka na montážní práce v…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Fakturace v eurech a použití kursů pro přepočet měnyArchiv

19.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týká se tuzemské fakturace v eurech, která se u nás vyskytuje dosti často, a to ať se jedná o pohledávky, či závazky.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vykazování pohledávek a závazků v rozvazeGarance

5.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V hlavní knize společnosti jsou na konci rozvahového dne na jedné straně vykázány daňové pohledávky (nadměrný odpočet DPH - účet 343) a daňové závazky (daňová povinnost na dani z příjmu ze závislé činnosti - účet 342, daňová povinnost z titulu daně z příjmu -…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Investiční certifikát - účtováníArchiv

19.10.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S. r. o. investovala 2 mil. Kč do nákupu investičních certifikátů v březnu 2017. Podkladovým aktivem je vývoj kurzu za 12 měsíců (13. 3. 2018). Investiční certifikáty nejsou úročeny, výnos nebo ztráta budou realizovány pravděpodobně v březnu 2018.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování náhrady od pojišťovny za nezaplacenou pohledávkuGarance

13.10.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost má u pojišťovny zaplacené pojištění pohledávek. Nyní došlo k pojistnému plnění za nezaplacené pohledávky, odečtena byla spoluúčast. Prosím o stanovení postupu při účtování pojistného plnění v souvislosti s odpisem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zkušenosti z kontrol - Chyby v účtování záloh na silniční daňGarance

2.9.2016, Ing. Petr Píša, CAE, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky někdy chybně účtují o zálohách na silniční daň, které hradí v průběhu roku podle zákona o dani silniční. Nejčastější chybou jsou uhrazené zálohy na silniční daň zaúčtované přímo na vrub účtu 531 – Silniční daň. Jiným chybným zaúčtováním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zkušenosti z kontrol - Nesprávné účtování o zápůjčkách zaměstnancůmArchiv

12.8.2016, Ing. Petr Píša, CAE, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotky mají někdy tendenci užívat účet 378 – Jiné pohledávky bez rozmyslu jako ten, který snese „vše”. Jedním z případů nesprávného účtování na tomto účtu jsou pohledávky z titulu zápůjček zaměstnancům poskytnuté zaměstnavatelem. K této účetní chybě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Konkurz a cizí měnaArchiv

11.8.2016, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přihlásili jsme pohledávku v cizí měně do konkurzního řízení. Součástí této pohledávky jsou i úroky z prodlení, rovněž vyčíslené v cizí měně. Máme dotazy:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Rezervy a závazky v období 2015/2016Archiv

21.6.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na celkové cizí zdroje v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Půjčka firmě ze SJM po splatnostiArchiv

20.6.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma s jediným společníkem vznikla v roce 2011. Manželka společníka byla od začátku zaměstnancem firmy a poskytovala firmě poměrně vysoké půjčky (ze SJM), protože náklady byly vysoké a firma zpočátku nevydělávala. Konečná částka dosáhla několika milionů.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Časové rozlišení v období 2015/2016Archiv

26.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na strukturu časového rozlišení aktiv v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pohledávky a krátkodobý finanční majetek v období 2015/ 2016Archiv

18.5.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podívejme se na celková oběžná aktiva v základní struktuře v rozvaze s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Bonus vázaný na budoucí odběr zbožíArchiv

12.4.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme právnická osoba, plátci DPH. V roce 2015 jsme odebrali od dodavatele zboží. V lednu 2016 jsme obdrželi e-mailovou zprávu, že jsme na základě našich odběrů dosáhli „hmotného plnění bonusu” ve výši 245 tis. Kč bez DPH. Tento bonus je podmíněn odběrem zboží…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Skonto při platběArchiv

11.4.2016, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o bližší vysvětlení k použití skonta při platbě faktury. Jde o skonto počítané ze základu daně, ne z celkové fakturované částky. A jak daný případ zohlednit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej automobilu z OM neplátci a kontrolní hlášeníArchiv

22.3.2016,  Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Odpis pohledávky bez tvorby opravné položkyArchiv

6.1.2016, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zúčtování platby bez dokladuArchiv

4.12.2015, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně zaúčtovat případ, když s.r.o. zaplatí z bankovního účtu platbu, na kterou nemá fakturu a nemá na ni ani žádný jiný doklad?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...