dnes je 18.4.2024

Uplatnění plné moci u správce daně - judikátGarance

31.10.2017, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o situaci, kdy poplatník udělí plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání, aby lhůta pro podání byla 6 měsíců, místo 3 měsíců. Problémem je, zda pokud není plná moc u věcně místně příslušného správce daně (nemá ji fyzicky k dispozici)…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Příjem z prodeje nemovitosti podle § 10 při ztrátě z prodeje - judikátGarance

25.10.2017, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě se jednalo o vyměření pokuty za opožděné daňové tvrzení na základě toho, že správce daně zjistil, že daňový subjekt dosáhl mimo příjmů ze závislé činnosti ještě příjmů z prodeje nemovitosti podle § 10 ZDP, přičemž nepodal v řádném termínu…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Výdaje za práci externích zahraničních pracovnic - judikátGarance

6.10.2016, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě se jednalo o prokázání oprávněnosti výdajů za práci zahraničních externích pracovnic, vykonávajících práci v nemocniční prádelně. Práce měly být prováděny mimo běžnou pracovní dobu za nepřítomnosti kmenových…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Náklad na ubytování, stravování aj. pro nezaměstnance - judikátGarance

29.9.2016, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem sporu byly náklady za ubytování, večeři a s tím spojené služby, za catering a firemní akci včetně dopravy osob, které byly vynaloženy žalobcem v rámci jím pořádané akce, které se účastnili zahraniční osoby patřící do nadnárodní skupiny, jejímž je…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přechod z paušálních výdajů na výdaje skutečné - judikátGarance

23.9.2016, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednalo se o situaci, kdy daňový subjekt – fyzická osoba mění způsob uplatňování daňových výdajů. V daném případě z uplatnění tzv. paušálních výdajů na uplatňování prokazatelně uplatňovaných výdajů (nákladů). Žalobkyně zvýšila daňový základ o hodnotu doposud…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Leasingové splátky hrazené za minipivovar provozovaný jinou osobou - judikátArchiv

27.10.2015, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto sporu se jednalo o velmi frekventovanou otázku, a to posouzení vzájemného vztahu vynaložených výdajů a dosahovaných příjmů z hlediska jejich vzájemné souvislosti ve smyslu § 24 odst. 1 ZDP.

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Posuzování projektů výzkumu a vývoje správcem daně pro účely uplatnění odčitatelné položky - judikátArchiv

22.10.2015, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem sporu bylo, zda u uplatněného odpočtu na podporu výzkumu a vývoje byly splněny zákonné podmínky, kdy správce daně dospěl k závěru, že činnosti, na něž byl odpočet uplatňován, neobsahují ocenitelný prvek novosti. Základní námitkou bylo, že správce…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájemné za korunu mezi spojenými osobami - judikátArchiv

15.10.2015, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednalo se o neustále živou problematiku výše cen sjednaných mezi spojenými osobami a dopadů případných odchylek od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami na daňový základ. Společník pronajal pozemky společnosti, kde byl 50% společníkem, za…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě svěřené do péče družce - judikátGarance

16.10.2014, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika uplatňování daňového zvýhodnění poplatníky, kteří žijí v domácnosti s dítětem, jehož nejsou rodičem, v daném případě se jednalo o dítě svěřené do péče družce poplatníka, a které po stránce faktické vyživují, ale nenaplňují kritéria pro přiznání…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus

Do jakého dílčího základu daně spadá příjem z nájmu najatého vozidla - judikátGarance

3.10.2014, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulosti nebylo v zákoně zcela jednoznačně upraveno, jakým způsobem posuzovat příjmy podnikatelů, které jim plynou z nájmu majetku používaného k podnikání, respektive zda se jedná o příjmy z podnikání spadající do dílčího základu daně dle § 7 ZDP, nebo o…

Přístupné pro předplatitele: DU magazín profi | DU magazín profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...