dnes je 16.4.2024

Input:

Změny DPH ve vazbě na nový stavební zákon od 1. 1. 2024

23.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2024.2.3
Změny DPH ve vazbě na nový stavební zákon od 1. 1. 2024

Ing. Dana Langerová

VYŠLO V ČÍSLE 2/2024

Ve vazbě na nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) dochází novelou zákona o DPH (č. 284/2021 Sb.) s účinností od 1. 1. 2024 k úpravě některých pojmů v oblasti nemovitých věcí.

V definicích staveb pro bydlení dochází ke změně odkazů z právních předpisů upravujících katastr nemovitostí na stavební zákon. Jedná se o definice staveb bytového a rodinného domu.

Stavbou pro bydlení se nově dle § 48 odst. 2 ZDPH pro účely DPH rozumí:
a) stavba bytového domu podle stavebního zákona,

b) stavba rodinného domu podle stavebního zákona.

Stavbami pro sociální bydlení se nově dle § 48 odst. 5 zákona o DPH pro účely DPH rozumí:
a) stavba bytového domu podle stavebního zákona, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,

b) stavba rodinného domu podle stavebního zákona, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2.

Obytným prostorem se nově dle § 48 odst. 4 zákona o DPH pro účely DPH rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny. V podstatě jde o

Nahrávám...
Nahrávám...