dnes je 18.4.2024

Vklad zásob do s.r.o. je daňově složitější, než si myslíteGarance

18.7.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedávné zdvojnásobení daňového limitu pro odpisovaný hmotný majetek u movitých věcí na 80 000 Kč má za následek, že častěji patří do kategorie zásob. Což je výhodné, protože se hodnota promítne do účetního výsledku hospodaření a zejména do daňových výdajů…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

InventarizaceGarance

17.2.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace je nedílnou součástí každé účetní uzávěrky. V tomto článku si vysvětlíme, co se pod tímto pojmem skrývá. Vymezíme si právní předpisy inventarizovaných položek, definujeme si inventarizační rozdíly, jejich účtování a na závěr si spočítáme…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ceny v účetnictví a daníchGarance

30.8.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti účetnictví a daní se často setkáváme s různými cenami, které hrají velkou roli při účtování a zdaňování. V tomto článku si rozebereme nabývací cenu, pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu, vlastní náklady, tržní hodnotu, reálnou hodnotu,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Těžba bitcoinu z daňového pohleduArchiv

4.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s r.o., plátce DPH, zabývající se konzultační činností v IT, se rozhodla začít s těžbou bitcoinu. Zakoupila těžební stroj a těží bitcoin. Stroj byl zakoupen bez DPH z EU (reverse charge) a odepisujeme stoj jako dlouhodobý majetek v 2. odpisové…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

E-shopy - specifika účtováníGarance

15.12.2020, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné nelehké situaci se řada podnikatelských subjektů rozhoduje, zda by nebylo vhodné rozšířit svoje podnikatelské aktivity i do elektronického prostoru a v něm nabídnout své zboží, výrobky nebo případně i služby. Ideálním řešením může být vytvoření…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-41 - Zákaznické věrnostní programyGarance

3.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tímto pojmem souhrnně nazýváme marketingové akce spočívající ve vzniku nároku zákazníka na budoucí odměnu, která je závislá na splnění určité kvóty odběru výrobků, zboží, nebo služeb. Odměna má nejčastěji formu produktů, které zákazník obdrží zdarma, případě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Faktura přijatá z USA - účtováníGarance

12.10.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdrželi jsme přijatou fakturu ze Spojených států amerických. Máme program POHODA Premium. Jak správně tuto fakturu zaúčtovat?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nákup pozemku účetněGarance

11.12.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební firma s.r.o. nakoupila na základě smlouvy od neplátce DPH pozemek za účelem přeměny pozemku na stavební parcelu, provedení zasíťování (rozvody elektřiny, vody a kanalizace, příjezdové komunikace) a výstavbu rodinného domu s následným prodejem. Jakých…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Šrotace výrobkůGarance

5.11.2019, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně nahlížet na šrotace výrobků ve výrobě a reklamovaných výrobků od zákazníků? Jde nám o následující situace:

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Skladová položkaGarance

23.8.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme stroje, do nichž vyrábí náhradní díl jak výrobce tohoto stroje, tak i jiný výrobce. Každý má jinou cenu, díl je identický. Je možno ve skladové evidenci založit samostatnou kartu pro každý tento díl, nebo je nutno přijímat do skladového hospodářství pod…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování kryptoměn z pohledu české legislativyGarance

1.8.2019, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním cílem tohoto článku je objasnit problematiku účtování nejběžnějších účetních transakcí, které jsou spojeny s využíváním kryptoměn v souladu s českou účetní legislativou z pohledu podnikatelů (plátců či neplátců DPH), kteří účtují v soustavě podvojného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Ukončení nájemní a podnájemní smlouvy s provedeným technickým zhodnocením - kdo má nepeněžní příjem?Archiv

30.7.2019, Ing. Otakar Machala, QUD, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci podnikatelské činnosti mohou právnické a fyzické osoby používat nejen majetek vlastní, ale i majetek ve vlastnictví osoby odlišné. Nejčastějším právním titulem pro užívání cizího majetku v podnikatelské oblasti je uzavření nájemní smlouvy podle § 2201…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I-39 - Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetkuGarance

23.7.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2019 byla Národní účetní radou schválena další z Interpretací, a to I-39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku. Interpretace potvrzuje „klasické” léty zažité způsoby účtování inventarizačních rozdílů uvedené v účetní legislativě.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Stanovení skladové ceny zbožíGarance

30.5.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme tuzemská obchodní firma a nakupujeme zboží ze země EU, které následně přeprodáváme jiné tuzemské firmě.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daň z nabytí nemovitých věcí - účtováníArchiv

3.5.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Developerská společnost nakupuje pozemky, na kterých bude stavět domky pro klienty. Při pořízení pozemku musí jako nabyvatel přiznat a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Jak se tato daň…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Doklad o použitíArchiv

13.3.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel OSVČ použije zboží pro vlastní potřebu. Zboží je účtováno způsobem B v podvojném účetnictví (FAP na účet 504). Pokud chce podnikatel použít zboží pro vlastní potřebu, jak správně zaúčtovat?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Náhradní díly k dlouhodobému majetku - účtováníArchiv

9.2.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem zaúčtovat náhradní díly (zatím nepoužité) pořizované k dlouhodobému majetku? Pořizujeme nový dlouhodobý majetek (počítačovou síť: routery, servery, přepínače, další komponenty). Již nyní si kupujeme několik routerů a karet do této sítě, které…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zásoba nebo hmotný majetekArchiv

16.1.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme česká společnost a naše mateřská společnost ze třetí země nám prodejem poskytla svůj výrobek - technologické zařízení v hodnotě 440 tis. Kč. Jedná se o podobný typ výrobku, který sami vyrábíme. Toto zařízení nebude sloužit pro účely, ke kterým je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Interpretace NÚR I - 35 - Oceňování zásob vytvořených vlastní činnostíGarance

19.1.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace účetních předpisů platných pro účetní období započatá počínaje 1. 1. 2016 nebo déle se dotýká také otázky ocenění zásob vytvořených vlastní činností (dříve zásoby vlastní výroby) a to zejména v § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále jen „Vyhláška” nebo…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Faktura za „stojné" a „zdržné"Archiv

17.6.2016, Ing. Jiří Vychopeň , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme firma vyrábějící polypropylénové granule a obdrželi jsme od našeho mezinárodního přepravce, který nám zajišťuje přepravu materiálu z Koreje, fakturu za stojné a zdržné (při nakládce kamionu v naší společnosti došlo ke zdržení). Nyní si ale nejsem jistá…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zásoby v období 2015/2016Archiv

20.4.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V uspořádání rozvahových položek zásob dochází s účinností od 1. 1. 2016 k určitým změnám. Jak vypadá nová struktura položek zásob v rozvaze v plném rozsahu s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Účtování dobropisuArchiv

14.4.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakoupili jsme materiál na sklad, při odebrání do výroby jsme zjistili, že má vadu. S dodavatelem jsme se domluvili, že si vadu opravíme sami a on nám v této výši pošle dobropis ke své původní faktuře. Materiál je stále na skladě; bude se dobropis účtovat do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přihlašování ojetých vozidel dle novely č. 239/2013 Sb.Archiv

20.1.2015, Ing. Karel Janoušek, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle novely č. 239/2013 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je nutné s účinností od 1.1.2015 do 10 dnů od přechodu vlastnictví přihlašovat ojetá vozidla v registru vozidel na nového vlastníka…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vyhláška pro podnikatele - změny od 1. 1. 2015Archiv

14.1.2015, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 293/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele a změny ČÚS pro podnikatele od 1. 1. 2014Archiv

26.5.2014, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny účetních předpisů souvisí zejména s významnou změnou soukromého práva České republiky. Změny ve vyhlášce (č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i v účetních standardech sjednocují terminologii zejména s novým občanským zákoníkem, se zákonem o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...