dnes je 18.4.2024

DPH a osvobození plnění při prodeji nemovitostiGarance

20.12.2023, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost prodává nemovitost včetně pozemku a hmotného majetku (klimatizační zařízení) za jednu prodejní cenu. V důsledku prodeje dojde k vyřazení odpisovaného majetku – budovy, vyřazení odpisovaného majetku – klimatizačního zařízení a vyřazení neodpisovaného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Oprava základu daně ve vazbě na preventivní restrukturalizaci od 23. 9. 2023Garance

13.12.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce opravuje dle ustanovení § 42 odst. 1 písm. f) ZDPH základ daně, pokud nastanou skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně výše základu daně podle § 36 a § 36a zákona o DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Podle ustanovení § 42 odst. 2 zákona…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Uplatnění DPH u dodání plynu, elektřiny, tepla a chladuGarance

10.10.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na uplatnění DPH u dodání plynu, elektřiny, tepla a chladu.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přefakturace nákladů mezi s.r.o.Archiv

13.3.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat na přefakturaci nákladů ve skupině tří s.r.o.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Souběh poměrného a krátícího koeficientu v zálohách na energieArchiv

29.11.2022, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztahuje se ustanovení § 73 odst. 4 ZDPH i na uhrazené zálohy na energie, nebo je možné uplatnit odpočet z daňových dokladů k přijaté platbě až při ročním vyúčtování energie? Jakým způsobem má být aplikován poměrný a krátící koeficient v případě přeplatku…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vyúčtování zálohové faktury při změně plátcovství DPHArchiv

23.11.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohová faktura byla vystavená v období, kdy FO nebyla plátcem DPH (tj. DPH nebylo odvedeno), a to na právní služby, které provede v období 10/2021 do 10/2022. Záloha (ve výši 50 % smluvené částky) byla 100 000 Kč (v 10/2021).…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňový doklad se zpožděním - jak s tím naložitGarance

26.9.2022, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na situace, kdy má daňový doklad zpoždění, ať už z pozice odběratele nebo dodavatele. Probereme si jednotlivé situace dle typů plnění – jak se vyrovnat se zpožděním daňového dokladu u klasických tuzemských zdanitelných plnění, u…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Dotace - právní, účetní a daňový pohledArchiv

13.9.2022, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace jsou významným zdrojem financování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů; v některých případech může jít dokonce o rozhodující zdroj financování, bez kterého by příslušný subjekt (např. zemědělský podnikatel, provozovatel osobní přepravy) téměř…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nedobytná pohledávka ve vazbě na DPHArchiv

19.7.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”) se problematice nedobytných pohledávek věnuje především v ustanovení § 46 až 46g, kdy řeší opravu základu daně z přidané hodnoty (dále též „daň“ nebo „DPH“) v případě nedobytné pohledávky. V citovaných…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Reklamace zboží daňověGarance

19.11.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost dodává zákazníkům fólie na izolaci střech. Zákazníkovi jsme uznali reklamaci vadné fólie s tím, že mu budeme 100% kompenzovat zaplacenou cenu a současně mu zaplatíme náklady na kotvící materiál a práci, které byly vynaloženy v souvislosti s…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Služby u pronájmuArchiv

21.4.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepodnikající fyzická osoba, plátce DPH, vlastní objekt s nebytovými prostory. Objekt v celku jako takový pronajímá jiné společnosti. Fakturace probíhá vždy jednou měsíčně vč. DPH. U měsíčního vyúčtování tepla je jako odběratel psán majitel objektu, tedy FO,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH a likvidace zbožíArchiv

24.2.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při inventarizaci zásob, bylo zjištěno, že 7 ks tiskáren (které byly pořízeny v r. 2010) má zaschlé hlavy. 3 tiskárny vrátili zákazníci v rámci reklamačních řízení a 4 tiskárny nebyly vůbec prodány. Jelikož oprava těchto tiskáren by byla nerentabilní, navíc se…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňové doklady na opravu výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízeníArchiv

10.9.2020, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové doklady byly vystaveny podle § 44 zákona č. 235/2004 Sb. Podle správce daně, (potvrzeno následně odvolacím orgánem), nelze tuto opravu základu daně provést z důvodu, že se jedná o pohledávky tzv. mladé, se splatností do 6 měsíců od pravomocného…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej dlouhodobého hmotného majetku za 1 KčGarance

30.6.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma zajišťující ostrahu objektů nakoupí kamerový systém cca za 150 tis. Kč, zařadí ho do majetku. Tento kamerový systém je umístěn na objektu zákazníka. V obchodní smlouvě je uvedeno, že po dvou letech bude tento kamerový systém odprodán zákazníkovi za 1 Kč.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Spojené osoby z pohledu DPHArchiv

7.4.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešíme situaci, kdy A s.r.o. prodává zánovní automobil manželce jednatele za nestandardně nízkou cenu. Z hlediska stanovení základu daně by připadal v úvahu § 36a ZDPH, nicméně manželka je osobou blízkou pouze vůči jednateli, nikoli vůči A, a není s A ani…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Oprava základu daně u nedobytných pohledávekArchiv

2.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika nedobytných pohledávek není jen doménou daně z příjmů a zákona o rezervách. Nedobytné pohledávky mají své dopady také na dani z přidané hodnoty za předpokladu, že plnění, ze kterého nedobytná pohledávka později vznikla, je s místem plnění…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zdanění záloh po 1. 4. 2019Archiv

21.10.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novelou zákona od DPH s účinností od 1.4.2019 a kontrolou přenastavení našich systémů prosím o odpověď na následující dva dotazy, zda jsou uvedené postupy správně.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH a daň z nabytí u stavebního pozemkuArchiv

14.10.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme pozemky, které splňují definici stavebních pozemků pro účely zákona o DPH a následně zařadili do obchodního majetku. Jelikož budeme pozemky využívat pro ekonomickou činnost, uplatnili jsme si z nákupu pozemků nárok na odpočet DPH v plné výši.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Tabulkový přehled významných změn vyplývajících z daňového balíčku 2019 - 3. částArchiv

5.9.2019, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku jsme Vám přinesli první část stručného přehledu změn v oblasti daně z přidané hodnoty, které vyplývají z novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH” nebo též jen „ZDPH”) provedené…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vypořádání technického zhodnocení na najaté věciArchiv

6.3.2019, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2018 jsem ukončil nájemní vztah s vlastníkem nemovitosti. V průběhu několika let jsem na této najaté nemovitosti udělal schválené technické zhodnocení. Nyní požaduji úplatu za převzetí technického zhodnocení od vlastníka. Předpokládám, že se jedná o…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Oprava výše DPH při zrušení registrace z důvodu úmrtíArchiv

30.1.2019, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Týká se § 44 odst. 8 ZDPH – zvýšení daně na výstupu při zrušení registrace věřitele taktéž případu, kdy důvodem zrušení registrace k DPH na straně věřitele – fyzické osoby – je jeho…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH a přefakturace parkovnéhoArchiv

18.1.2019, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se mám zachovat z hlediska DPH, když mi montážní parta, která pracuje pro naši firmu, vykáže parkovací lístky bez DPH a já jsem se zákazníkem domluvená, že mu je přefakturuji? Účtuji s DPH, když jsem plátce, anebo bez DPH, když je to přefakturace? Doplním,…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Uplatnění DPH u dodání vratných obalůArchiv

17.1.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatnění daně z přidané hodnoty u vratných obalů má zcela specifický režim.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Náhrada škody formou slevyArchiv

30.10.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak by bylo hodnoceno správcem daně řešení náhrady škody formou slevy z další dodávky zboží?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nájem nemovitosti, která je v podílovém spoluvlastnictví osoby, jež je plátcem, a osoby, jež plátcem neníArchiv

29.10.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátci DPH je pro účely podnikání pronajímána nemovitost, kterou vlastní dva spoluvlastníci, z nichž jeden je plátce a vlastní 1/2 nemovitosti, a druhý, který vlastní 1/2 nemovitosti, plátcem daně není. Nájemné bylo stanoveno ve výši 20 000 Kč měsíčně a…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přefakturace letenky z hlediska DPHArchiv

25.10.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajišťujeme pracovní sílu na hlídání dětí či jiných služeb a výpomocí do rodin v ČR a chceme přefakturovat letenku na klienta za přílet pracovní síly.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH při poskytnutí daru nebo poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetkuArchiv

12.10.2018, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tuto problematiku upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH”). V § 2 zákona o DPH je upraveno, co je předmětem daně podle tohoto zákona. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předmětem daně je dodání zboží za úplatu osobou…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Opravný daňový dokladArchiv

10.7.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odběratel vystavil opravný daňový doklad. Jedná se o bonus za 1. čtvrtletí roku 2018. Opravný daňový doklad má datum vystavení 31. 3. 2018, datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 3. 2018, ale poštou byl doručen do naší firmy až 11. 4. 2018.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Výpočet DPH - kurzArchiv

3.7.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosíme o informaci. Vystavujeme tuzemské faktury v cizí měně. Jak správně vyčíslit DPH u takto vystavených faktur v českých korunách?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Poskytnutí bonusu ve vazbě na DPHArchiv

23.6.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakupujeme zboží (nová nákladní vozidla) od české společnosti, plátce DPH v ČR, která je dealerem italské společnosti (plátce v Itálii).

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Náhrada škody a DPHArchiv

21.5.2018, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V naší firmě došlo ke krádeži výrobků, pachatelé byli vypátráni. Jednalo se tři zaměstnance naší firmy a jednoho pracovníka z agenturní firmy. Po domluvě nám budou způsobenou škodu hradit do…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Přefakturace služeb rakouské společnostiArchiv

18.9.2017, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obracím se na Vás s dotazem k DPH v případě přefakturace. Česká firma (plátce DPH) provedla v Česku české firmě (plátce DPH) opravu vrat. Dostala jsem pokyn, abych cenu opravy bez DPH přefakturovala rakouské společnosti. Chci se zeptat, zda fakturovat s daní…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Darování automobilu osobě blízkéArchiv

11.7.2017, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je třeba při darování automobilu osobě blízké (je v obchodním majetku a je plně odepsaný), zdanit příjem (např. odhadem znalce) včetně odvodu DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...