dnes je 18.4.2024

Změny zákona o daních z příjmů a zákona o DPH 2022/2023 (zákonem č. 366/2022 Sb.)Archiv

17.1.2023, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 366/2022 Sb. nabývá účinnost dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10 týkajících se zákona o DPH, která nabývají účinnost dnem 3. 12.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změna v kontrolním hlášení na základě ukončené daňové kontrolyArchiv

23.8.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

U daňového subjektu, plátce DPH, proběhla daňová kontrola na DPH. Výsledkem kontroly je vyloučení nároku na odpočet některých z přijatých plnění, zahrnutých v řádném přiznání na ř. 40, kdy daňový subjekt neunesl důkazní břemeno k těmto vyloučeným plněním…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nedobytná pohledávka ve vazbě na DPHArchiv

19.7.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”) se problematice nedobytných pohledávek věnuje především v ustanovení § 46 až 46g, kdy řeší opravu základu daně z přidané hodnoty (dále též „daň“ nebo „DPH“) v případě nedobytné pohledávky. V citovaných…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Portál MoJe daněGarance

20.5.2021, MVDr. Milan Vodička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek se zaobírá novým portálem Finanční správy MoJe daně, který byl nedávno uveden do provozu. Není myšlen jako podrobná příručka uživatele, Poměrně podrobný návod na používání nové generace daňové informační schránky DIS+ lze najít např. na…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Změny zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021Archiv

10.12.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2021 dochází v zákonu o dani z přidané hodnoty k několika změnám.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontaktní osoba v kontrolním hlášení a citlivé údajeGarance

18.5.2020, Ing. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracováváme externě účetnictví firmě bez plné moci. Veškeré hlášení a přiznání se tedy podávají z jejich datové schránky a podepisující osoba figurující na hlášení je jednatel společnosti. V kontaktních údajích na daňovém přiznání a kontrolním hlášení je…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Dobropis v kontrolním hlášeníArchiv

13.9.2017, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nutné v kontrolním hlášení vykázat dobropis vystavený vůči podnikateli – neplátci DPH?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníArchiv

6.4.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2016 bylo zavedeno Kontrolní hlášení a s ním i ustanovení § 101h ZDPH v podobě vyměření sankcí za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Určitou tvrdost především z toho pohledu, že vyměření sankcí se nebylo možné nijak…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení u opakovaných plněníArchiv

14.2.2017, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naší firmě je poskytováno opakovaně plnění stejného druhu (opakované přepravy stejného zboží), dle dodacích podmínek nám dodavatel každou dodávku fakturuje zvlášť. Veškeré dodávky jsou do 10 000 Kč. V kontrolním hlášení uvádíme tyto dodávky v části B3, tj.…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH a chybný doklad od neplátceArchiv

14.10.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostal se k nám daňový doklad (faktura), kde je vyčísleno DPH, ale při kontrole dodavatele jsme zjistili, že není plátcem DPH. Jak se máme v takovéto situaci správně zachovat?

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Daňový doklad se zpožděním a povinnosti z toho vyplývajícíArchiv

12.10.2016, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Došel nám pozdě daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Mohu tento daňový doklad zaúčtovat do dalšího zdaňovacího období – jsme měsíční plátci DPH – a do kontrolního hlášení vykázat DUZP dle daňového dokladu, nebo musím vyhotovit…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení pro neplátce DPHArchiv

26.9.2016, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakturujeme plnění pro společenství vlastníků, družstva vlastníků, bytové domy, základní a střední školy, vzdělávací instituce, muzea. Nejsou plátci DPH. Pokud doklad přesáhne limit 10 000 Kč, do kterého oddílu kontrolního hlášení bude patřit - A4, nebo…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení a zpožděná fakturaArchiv

5.8.2016, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od tuzemského plátce DPH, také právnické osoby, jsme obdrželi fakturu za služby s dvouměsíčním zpožděním, tedy až v červenci, neboť urgovali zaplacení a fakturu jsme neměli v evidenci. V kontrolním hlášení tuto fakturu uvedeme se zdanitelným plněním k datu…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení - (ne)uvádění DIČArchiv

21.4.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně kontrolního hlášení – vyplňování DIČ na faktuře s celkovou částkou včetně DPH 15 000 Kč. Odběratel je právnická osoba – Základní škola, neplátce DPH. Známe jenom IČO, DIČ neposkytli, dle ARESU nejsou plátci…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Nákupy PHM v kontrolním hlášeníArchiv

12.4.2016, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nakupujeme pohonné hmoty prostřednictvím karet Shell. 2x měsíčně nám dodavatel vystavuje fakturu a ta obsahuje datum vystavení, datum splatnosti, rekapitulaci základu daně + DPH, v textu je uvedeno: období čerpání 01/01-17/01/16, další fa…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Postupné uplatnění nároku na odpočetArchiv

11.4.2016, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze uplatnit nárok na odpočet z jednoho daňového dokladu (faktury) postupně v přiznáních k dani z přidané hodnoty ve více zdaňovacích obdobích? Tj. i v kontrolním hlášení pod stejným číslem daňového dokladu?…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

DPH a měření emisí - dopad do kontrolního hlášeníArchiv

1.4.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádíme měření emisí v hodnotě 300 Kč plátcům i neplátcům, platba je provedena v hotovosti. Každý den se provedla soupiska celkové částky a celková částka, např. 200 000 Kč za měsíc, se zaúčtovala v pokladně s výpočtem DPH. Lze takto postupovat i…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení u čtvrtletního plátceArchiv

24.3.2016, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné u čtvrtletního plátce DPH, s.r.o., podávajícího tedy měsíční kontrolní hlášení, zahrnout do kontrolního hlášení za leden a únor pouze uskutečněná zdanitelná plnění, tj. doklady s daní na výstupu, a teprve v kontrolním hlášení za březen kromě…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

RPDP v kontrolním hlášeníArchiv

23.3.2016, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjemce služby v režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92e ZDPH) odběratel, dostal od dodavatele zjednodušený daňový doklad za hotové, kde je uvedena fakturovaná částka k úhradě 2 455,46 Kč s upozorněním, že daň odvede zákazník, protože je vystaveno v RPDP…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Prodej automobilu z OM neplátci a kontrolní hlášeníArchiv

22.3.2016,  Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Zálohy v kontrolním hlášeníArchiv

18.3.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi dodavatelem a odběratelem dojde k dohodě o poskytnutí služby v celkové výši 12 100 Kč. Zároveň je dohodnuta platba předem ve výši 50 %, po zaplacení 5.1.2016 je vystaven daňový doklad (dále DD) k platbě (ZD 5 000 Kč, DPH 21 % 1 050 Kč, platba předem celkem…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení a nedůvěryhodný plátce DPHArchiv

3.3.2016, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěl bych se zeptat na jednu věc ohledně nového výkazu kontrolního hlášení. Máme dodavatele našich preforem na lahve, který se ocitl v nedávné době na seznamu nedůvěryhodných plátců. Jelikož jsou preformy u dodavatele v podstatě naše, bylo by problematické…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Vykazování v kontrolním hlášení - termíny, zatoulané fakturyArchiv

19.2.2016, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijatá faktura za nákup zboží v hodnotě např. 20 000 Kč + DPH. Faktura vystavena v březnu 2016, DUZP 27. 2. 2016. Jedná se o přijatou fakturu měsíčního plátce DPH. Do přiznání DPH bude zaúčtována v březnu. V kterém měsíci a s jakými daty vstoupí do kontrolního…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Elektronická podání od roku 2016Archiv

5.1.2016, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronizace státní správy stále pokračuje a přináší s sebou nové povinnosti pro daňové subjekty.

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Finanční poradentství od třetí země včetně kontrolního hlášeníArchiv

30.12.2015, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient nakupuje služby od společnosti mimo EU (třetí země, v tomto případě USA). Jedná se o finanční a ekonomické poradenství. Dodavatel z USA služby fakturuje každý měsíc bez DPH a na faktuře nemá žádný text k osvobození od DPH. Asi těžko ovlivníme, jak by…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 - postupy při vyplňování formulářeArchiv

2.12.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které je od 1. 1. 2016 povinen podávat ve stanovených lhůtách každý plátce, jemuž tato povinnost vznikla podle § 101c a násl. ZDPH, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení DPH - prodej zboží občanovi nad 10 000 KčArchiv

20.11.2015, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost prodává v tuzemsku oděvní zboží v maloobchodě. Je registrována jako plátce DPH. Od 1.1.2016 bude mít za povinnost podávat Kontrolní hlášení k DPH. Do které části kontrolního hlášení uvede prodej zboží zákazníkovi (občanovi, neplátci) v hodnotě 15…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení DPH - elektronické podáníArchiv

3.11.2015, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ráda bych se zeptala, jak bude příští rok fungovat pro fyzické osoby povinnost elektronicky posílat kontrolní hlášení k DPH. Fyzická osoba nemá datovou schránku ani zaručený elektronický podpis, přiznání k DPH zatím elektronicky posílá přes portál EPO bez…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016Archiv

2.10.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), povinnost plátců podávat ve stanovených případech tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální…

Přístupné pro předplatitele: DU profi | DU magazín profi | DU magazín profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...