dnes je 18.9.2020

Input:

Daň z nabytí nemovitých věcí - nákladová položka

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.2.4
Daň z nabytí nemovitých věcí – nákladová položka

Ing. Martin Veselý

VYŠLO V ČÍSLE 2-3/2020

Nakoupili jsme stavební pozemky a následně je zařadili do obchodního majetku v hodnotě odpovídající kupní ceně bez DPH. Pozemky budeme využívat pro ekonomickou činnost. Ze směrné hodnoty, kterou byla pořizovací cena bez DPH, jsme odvedli daň z nabytí nemovitých věcí. Potřebovali bychom vědět, zda můžeme uvedenou daň z nabytí uplatnit jako nákladovou položku pro účely daně z příjmů nebo o ni musíme navýšit pořizovací cenu pozemku.

Odpověď

Pozemky jsou z pohledu účetních předpisů dlouhodobým hmotným majetkem (§ 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro podnikatele, dále jen „Vyhláška”); jejich ocenění v případě úplatného pořízení stanoví § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pořizovací cenou. Ustanovení § 47 PVZÚ přitom vymezuje náklady vzniklé do okamžiku uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání, které jsou součástí jeho pořizovací ceny. Toto ustanovení výslovně neupravuje daň z nabytí nemovitých věcí mezi těmito náklady.

Je