dnes je 3.4.2020

Input:

DPH z individuálních hodin výuky jazyka

11.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.4.5
DPH z individuálních hodin výuky jazyka

Ing. Martin Veselý

VYŠLO V ČÍSLE 4-5/2020

Firma poskytuje pro své zaměstnance výuku anglického jazyka. Výuka probíhá skupinově, v tomto případě zaměstnanec nic za výuku neplatí. Nebo výuka probíhá individuálně, v tomto případě zaměstnanec platí za roční výuku část nákladů, které zaměstnavatel vynaloží.

Jsou tyto náklady, které musí platit zaměstnanec, daňově uznatelnými pro zaměstnavatele a jak je to s uplatněním DPH z této části nákladů?

Odpověď

Primárně jsou vynaložené náklady daňové, souvisí-li s pozicí zaměstnance. To lze u výuky angličtiny jednoznačně předpokládat. Jestliže se zaměstnanec na nákladech částečně podílí, pak se tyto náklady neobjeví v konečných nákladech zaměstnavatele, a to z toho důvodu, že jsou zaměstnanci přefakturovány. O daňové uznatelnosti či neuznatelnosti tedy nelze hovořit. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je samozřejmě zachován s ohledem na použití