dnes je 18.9.2020

Input:

Náhrada škody

17.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.1.4
Náhrada škody

Ing. Alena Čechová

VYŠLO V ČÍSLE 1/2020

Od pojišťovny jsme obdrželi zálohově náhradu škody na základě dodaného předpokládaného rozpočtu. Jedná se cca o polovinu předpokládané částky škody. Pojišťovna bude doklady požadovat až při závěrečném vyúčtování škody nejdříve v roce 2020, případně 2021. V roce 2019 již máme dodavatelské faktury na opravy a likvidaci poškozeného majetku.

Jak vše účtovat a danit? Zatím máme přijatou zálohu od pojišťovny na účtu 324 a dodavatelské faktury na 315 – Ostatní pohledávky. Lze ponechat a na konci po odsouhlasení dokladů pojišťovnou proúčtovat celkové náklady do výše úhrady (5xx) a přijatou náhradu do výnosů? Nebo nutno již v roce 2019 náhradu zdanit?

Odpověď

Především náklady na opravy patří vždy do období, v němž jsou opravy či jiné práce prováděny. Takže musíte opravit účtování provedených oprav a nákladů na likvidaci poškozeného majetku na příslušné nákladové účty, tj. 511, případně 518 atd. Přijatou zálohu na náhradu škody máte správně zaúčtovánu na účtu 324, ale část této zálohy odpovídající již spotřebované částce, tj. již proběhlých oprav a dalších prací, zaúčtujete jako „spotřebu zálohy”, tj. na účet 324 MD proti účtu 64x (např. účet 649) Dal nebo použijete předpis pohledávky vůči pojišťovně (MD 315 / D 649) a úhradu pohledávky zálohou (MD 324 / D 315). Pokud chcete nechat zaúčtování spotřeby zálohy až na celkové vyúčtování případu v roce 2020, můžete zaúčtovat dohadnou položku ve výši nákladů, které již byly vynaloženy.

Příklad:

Rozpočet likvidace škody 500 tis. Kč, záloha 250 tis. Kč, provedené opravy 100 tis. Kč.

Účtování:

Text   Částka v tis. Kč   MD   D  
Přijatá záloha   250   221   324  
Faktura za opravy   100   511   321  
Úhrada faktury   100   321   221  
Pohledávka za pojišťovnou   100   315   649  
Čerpání zálohy   100   324   321  

nebo

Dohadná položka na konci roku   100   388   649  

Na účtu 388 – Dohadná položka aktivní budete shromažďovat položky odpovídající postupně nabíhajícím nákladům a po skončení všech prací týkajících se této pojistné události, zaúčtujete na základě