dnes je 18.9.2020

Input:

Parkovné poskytnuté zaměstnancům

25.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2
Parkovné poskytnuté zaměstnancům

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 20/2019

Firma si pronajala parkovací plochu výhradně pro parkování zaměstnanců. Za jedno parkovací místo platí 710 Kč včetně DPH, celé dává do nákladů a uplatňuje si odpočet DPH a od zaměstnanců vybírá 250 Kč včetně DPH, dává do výnosů a DPH přiznává na výstupu.

Jak naloží se zbylými 460 Kč z hlediska zaměstnavatele a z hlediska zaměstnance? Existuje nějaká možnost tuto částku u zaměstnanců nedodaňovat a u zaměstnavatele uplatnit jako daňový výdaj?

Pronajímatel ještě vybudoval branku k plotu na parkoviště a požadoval zaplacení nákladů od nájemce. Bude i tato částka předmětem případného dodanění u zaměstnanců a jakým bude nákladem u zaměstnavatele?

Odpověď

V současné situaci na trhu práce se zaměstnavatelé snaží udržet si stávající zaměstnance a nalákat nové zaměstnance poskytováním různých výhod, tzv. benefitů pro zaměstnance. Benefity mohou mít různé daňové dopady, jak na zaměstnavatele, tak i na zaměstnance. Nejoblíbenější jsou samozřejmě ty, které nejsou u zaměstnance předmětem zdanění nebo jsou u něj osvobozeny a u zaměstnavatele jsou výdajem či nákladem, který slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů. V dotazu zmíněné zajištění parkovacích míst výhradně pro parkování zaměstnanců patří zajisté k benefitům poskytovaným zaměstnancům. Poskytnutí parkovacího místa pro soukromé auto zaměstnance, kterým se zaměstnanec dopravuje do zaměstnání, není povinností zaměstnavatele, jedná se v tomto případě o dobrovolně poskytnutý benefit. Pro zaměstnance je příspěvek ve výši 460 Kč nepeněžním příjmem, který není uvedený mezi příjmy, které nejsou předmětem daně ze závislé činnosti dle § 6 odst. 7 ZDP, ani není od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozený dle § 6 odst. 9 ZDP. Tento příjem ve výši 460 Kč bude zdaněn zaměstnavatelem jako plátcem příjmu spolu s ostatní mzdou. Tzn., že tento benefit ve výši 460 Kč zvýšený o povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem zvýší základ daně u zaměstnance. Pochopitelně dojde k jeho zahrnutí do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod sociálního a zdravotního pojištění