dnes je 24.9.2020

Input:

Přiznání k dani z nemovitých věcí u spoluvlastníků

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.1.8
Přiznání k dani z nemovitých věcí u spoluvlastníků

Ing. Jan Koreček

VYŠLO V ČÍSLE 1/2020

Dvě nepodnikající fyzické osoby (sourozenci) získaly darem od matky nemovitost, která byla zapsána v katastru rovným dílem. Budou podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Z důvodu nemožnosti dohody mezi spoluvlastníky zvažujeme podat daňové přiznání na svůj podíl (tj. údaje uvedeme v poloviční výši). Je tento postup správný? Nestaneme se tímto zmocněnou osobou/společným zástupcem? Jedná se o řádné, nebo dílčí daňové přiznání (IV. Oddíl formuláře)? Jak bychom měli situaci ošetřit, aby byla za náš podíl v pořádku?

Odpověď:

Ano, daňové přiznání k dani z nemovitých věcí lze podat za spoluvlastnický podíl na nemovité věci, ale pouze za podmínek stanovených v § 13a odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDN”). Dle citovaného ustanovení musí být ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním z poplatníků, kteří jsou spoluvlastníky, za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Je tedy nutné, aby jeden ze spoluvlastníků podal daňové přiznání nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, přičemž v daňovém přiznání uvede příslušné údaje o nemovité věci, ve výpočtové části vypočítá daň za celou nemovitou věc a až v řádku č. 221 (u pozemků) nebo č. 323 (u staveb a jednotek) uvede výši spoluvlastnického podílu na nemovité věci.

Je nutné upozornit, že ve výše uvedeném případě činí-li v obvodu územní působnosti jednoho správce daně daň z pozemků, případně daň ze staveb a jednotek (nejedná-li se o podíly od daně zcela osvobozené) méně než 50 Kč, je minimální daň poplatníka u daně z pozemků, případně da ze staveb a jednotek, 50 Kč.

Společným zástupcem by se poplatník mohl stát pouze v případě, že by daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podal opožděně, tj. po 31. lednu zdaňovacího období, neboť v daném případě by správce daně nemohl uplatnit výše uvedený postup dle § 13a odst. 5 ZDN a musel by postupovat podle § 13a odst. 4 ZDN, kde je uvedeno, že podá-li daňové přiznání jeden z