dnes je 26.6.2022

Input:

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.22.1
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová

VYŠLO V ČÍSLE 22/2020

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci nepodléhá od 26. 9. 2020 dani z nabytí nemovitých věcí, protože byla zrušena zákonem č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy (zákon č. 386/ 2020 Sb.).

Zdanění převodu, resp. nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, má historické kořeny a v nějaké podobě bylo vždy součástí daňového systému, případně poplatků v dřívější době. Uvedená daň se vybírá ve většině států Evropské unie. Převod vlastnictví k nemovitým věcem se z 26 států zdaňuje celkem ve 20 zemích, přičemž v šestnácti z nich je poplatníkem daně nabyvatel. Z uvedeného je zřejmé, že daň z nabytí nemovitých věcí byla oprávněně součástí daňového systému, a to jako daň s jednou velkou výhodou. Správce daně totiž znal téměř 100 % případů, kdy vznikl předmět daně, a znal i okruh poplatníků. Inkaso na dani z nabytí nemovitých věcí mělo od roku 2008 mírně rostoucí tendenci, přičemž v loňském roce činilo téměř 14 miliard Kč.

Daň z nabytí nemovitých věcí upravovalo s účinností od 1. 1. 2014 zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákonné opatření"), přičemž daň z nabytí nemovitých věcí nahradila daň z převodu nemovitostí (vybíranou
od roku 1993), když zároveň daň dědická a daň darovací přešly pod daň z příjmů. Na rozdíl od většiny evropských států, je v České republice od roku 2014 plně osvobozeno nabytí majetku děděním. Bezúplatné nabytí majetku (darování) je osvobozeno od daně z příjmů u osob, které patří do nejbližší a širší rodiny.

Je tedy zjevné, že Česká republika postupně rezignuje na výběr majetkových daní. Zákon č. 386/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 26. 9. 2020, počínaje tímto dnem daň z nabytí nemovitých věcí zrušil, a to nejenom do budoucna, ale v rámci přechodných ustanovení i do minulosti. Nejenom, že ve všech případech, kdy dojte k uvedenému dni a později k nabytí vlastnického práva k nemovité věci vůbec nevznikne předmět daně z nabytí nemovitých věcí (rozhodným dnem je nejčastěji den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, dále např. den účinnosti smlouvy u nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí, právní moc rozsudku soudu), ale podle přechodných ustanovení k zákonu se zrušení daně bude týkat i všech případů, kdy vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později.

Pozor!
Zcela výjimečně není rozhodný den pro určení, zda se přechodná ustanovení citovaného zákona na daný daňový případ použijí, či nikoliv, vázán na den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, ale na den, ke kterému byl vklad práva to katastru nemovitostí proveden.

Zákon č. 386/2020 Sb. se tedy bude vztahovat na všechny případy, ve kterých byl podán na katastr nemovitostí návrh na vklad a vklad práva do katastru nemovitostí nebyl do konce listopadu 2019 proveden, a to bez ohledu na skutečnost, kdy vznikly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí. Stejným způsobem bude posuzován případ, kdy právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí vznikly např. v roce 2018 nebo v srpnu 2019. Rozhodné je pouze to, kdy byl v konkrétní věci proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Pokud bude v  obou případech proveden až v prosinci 2019, eventuálně později, daň nebude u těchto případů vyměřena.

Vzhledem k tomu, že do 31. 12. 2020 platí mimořádné prominutí sankcí spojených s pozdním podáním daňového přiznání, eventuálně s pozdní úhradou daně, lze předpokládat, že řada poplatníků v očekávání schválení zákona o zrušení daně využila této možnosti a nečinila vůči správci daně žádné kroky.

Pozor!
Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Ovšem z výše dosud uhrazeného inkasa daně je zřejmé, že i přes uvedené úlevy, řada poplatníků daň uhradila. Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí správce daně pouze na

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...